Emil Tencer oslávil 90 rokov veku medzi veteránmi

1. decembra 2017 sa členom Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici vydaril deň. Zástupcovia klubu pod vedením predsedu Vladimíra Kavického sa zišli v obradnej sieni múzea v Novej Bani, čo by nebolo také výnimočné, ale podarilo sa im tam stretnúť aj svojho kolegu a priateľa. Priaznivcami parašutizmu a výsadkového vojska uznávaného a váženého človeka, rodáka z Novej Bane, Emila Tencera, ktorý sa práve v ten deň dožil 90 rokov veku.

obr. bb02a obr. bb02b
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Za významnej pomoci mestského úradu v Novej Bani, konkrétne matrikárky pani Ľubice Hanákovej a viceprimátorky pani Natálie Pinkovej, ako aj najbližšej rodiny jubilanta, sa vydarilo veľmi príjemné a dôstojné prijatie oslávenca, ozdobené piesňami, hrou na klavír, recitáciou veršov, príhovormi, prípitkom a gratuláciami, zápisom do pamätnej knihy mesta a v neposlednom rade majstrovskou hrou na fujarku, prednesenou Jánom Bartolenom.

obr. bb02c obr. bb02d
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Tu mi dovoľte poďakovať vedeniu Klubu vojenských výsadkárov SR, menovite súčasnému prezidentovi KVV SR pplk.v.v. Viktorovi Puchoňovi a jeho predchodcovi, exprezidentovi KVV SR plk.v.v. Ing. Jozefovi Tučekovi, CSc., ktoré udelilo za celoživotné dielo pre rozvoj parašutizmu v Československu a na Slovensku pánovi Emilovi Tencerovi Zlatú pamätnú medailu Jozefa Gabčíka. Medailu mu za KVV SR odovzdal práp.v.v. Ján Gordík.

obr.kvvbb02e

Nemenej významného ocenenia sa mu dostalo od kolegov a priateľov z Klubu vojenských výsadkárov veteránov Českej republiky, ktorí mu k jeho vzácnemu jubileu a za celoživotnú prácu a prínos pre parašutizmus v Československu a Českej republike udelili vzácne vyznamenanie Zlatú pamätnú medailu KVVV ČR Prostějov. Medailu mu v mene prezidenta KVVV ČR, plk.v.v. Ing. Františka Stavného a tajomníka KVVV ČR, kpt.v.v. Františka Lejska, odovzdal predseda oblastného KVV SR Banská Bystrica, kpt.v.v. Ing. Vladimír Kavický.

obr. bb02f obr. bb02g
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Po tejto síce oficiálnej, ale veľmi vkusne a dôstojne zvládnutej časti stretnutia, pokračovali členovia klubu, spoločne s Emilom Tencerom a jeho pani manželkou aj synom, vo vyslovene komornom posedení v penzióne Tajch nad Novou Baňou. Evka a Jozef Dolníkovci, spolu s ich priateľmi z Tajchu dokázali, napriek mocnej snehovej kalamite, ktorá ochromila celý región deň predtým, že zvládanie problémov je pre nich samozrejmosťou.

obr. bb02h obr. bb02i
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

V peknom a štýlovo pripravenom salóniku otvorili členovia klubu spoločné posedenie Hymnou výsadkárov a pokračovali opäť prípitkom a zo srdca vyspievaným "ŽIVIJÓ" na dobré zdravie oslávenca a jeho blízkych. Nasledovala skvelá večera, priateľské hovory, spomienky a toto všetko bolo ozdobené spevom, hrou na fujaru a píšťalky ktorú produkoval Janko Bartolen, ale treba vysloviť uznanie aj zdatne sekundujúcemu speváckemu zboru z radov prítomných členov klubu.

obr. bb02j obr. bb02k
(po "kliknutí" sa foto zväčší)

Skončil sa veľmi pekný deň a pohodový večer a všetci sa šťastne dostali domov obohatení o vzácny zážitok.

Ďakujeme, Emil, ešte raz za všetku Tvoju prácu pre parašutizmus, za Tvoje literárne dielo z tejto problematiky, za oddanosť nášmu Klubu vojenských výsadkárov SR, za Tvoje priateľstvo a obetavosť a ešte raz Ti všetci želáme, nech sú Tvoje ďalšie roky požehnané dobrým zdravím Tvojim, aj Tvojich blízkych a dostatkom šťastia, lásky a radosti.

Za nás všetkých s úctou Vladimír Schneider


<<<  späť na stránku Obl. KVV SR v Trenčíne
Vložené 10. 12. 2017