Explózie atómovej bomby v rokoch 1945 – 1998

Jadrová zbraň, alebo tiež atómová zbraň, je zbraň hromadného ničenia, založená na princípe neriadenej reťazovej reakcie jadier ťažkých prvkov. Celkové množstvo energie uvoľnenej pri jadrovom výbuchu je závislé od typu bomby. Väčšina energie pri jadrovom výbuchu je uvoľnená vo forme tlakovej vlny a tepelného žiarenia. Čo však zásadne odlišuje jadrovú zbraň od klasických ( chemických ) výbušnín, je vznik elektromagnetického impulzu, ionizujúceho žiarenia a najmä uvoľnenie množstva rádioaktívnych látok. Aj keď percentuálne zastúpenie rádioaktivity na celkovo uvoľnenej energii nie je veľké, dávka žiarenia, ktorej sú obete atómového útoku vystavené, má devastujúce účinky na ich zdravie ( a pravdepodobne aj na zdravie ich detí ). Preto aj testy jadrových zbraní predstavujú pre ľudstvo veľkú a ničivú hrozbu.Explózie jadrových výbuchov v rokoch 1945 – 1998
Video je umiestnené na  YouTube

Najsilnejšou explóziou spôsobenou ľuďmi v ich doterajšej histórii bol test vodíkovej bomby AN-602 sovietskej výroby. Jej test okamžite vyvolal vo svete vlnu protisovietskych protestov. Oveľa väčšie obavy než z jej vojenského použitia bomby boli obavy z možného znečistenia životného prostredia pri ďalších skúškach podobných zbraní. Dohoda o zákaze skúšok jadrových zbraní, ktorá dovtedy stála na mŕtvom bode, sa vtedy stala znova aktuálnou. A tak „Dohoda o zákaze skúšok jadrových zbraní v atmosfére, kozmickom priestranstve a pod vodou“ bola podpísaná (po skončení Kubánskej krízy) 5. augusta 1963 v Moskve. Dohodu podpísali USA, ZSSR a Veľká Británia, v súčasnej dobe k dohode pristúpilo cez 130 štátov.Reportáž z testovania najsilnejšej jadrovej zbrane AN-602
Video je umiestnené na  YouTube

Túto dohodu rozšírila ďalšia dohoda, ktorá obsahovala úplný zákaz skúšok jadrových zbraní, teda aj skúšok pod zemou. Podpísaná bola 24. septembra 1966 na pôde OSN a podpísalo ju 71 štátov, vrátane 5 jadrových veľmocí. V súčasnej dobe dohodu ratifikovalo celkovo 155 štátov a ďalších 27 zatiaľ podpísalo, ale ešte neratifikovalo. Žiaľ, medzi nimi USA, Irán a Izrael. Dohodu však doteraz ešte nepodpísali napríklad Čína, India a Severná Kórea. Napriek tomu je možno konštatovať, že odpálenie najväčšej bomby na svete prispelo k nastoleniu politickej rovnováhy a presadeniu rozumu pri zákaze jadrových skúšok.


<<<  späť
Vložené 6. 12. 2012