Prvý prototyp tanku vznikol pred 100 rokmi

Po prechode bojových operácií na zákopovú vojnu v roku 1914 sa všetky opakované pokusy prekonať cez „územie nikoho“ k prvej zákopovej línii nepriateľa končili obrovskými stratami. Delostrelectvo a guľomety likvidovali aj opakované útočné vlny pechoty už v priestore medzi zákopovými líniami. A pokiaľ sa útočiace jednotky dostali až pred prvé nepriateľské zákopy, zastavili ich spravidla ostnaté drôty, kde sa stali ľahkým terčom obrancov v zákopoch. Pokiaľ im stačila munícia, dokázali efektívne odrážať aj opakované útoku pechoty a jazdectva. Pokusy nahradiť jazdectvo obrnenými autami stroskotali spravidla na nepriechodnom teréne rozrytom krátermi, naplnených bahnom. Viac je tu >>>

obr.newinfo_01ga
Väčšina útokov pechoty na zákopy nepriateľa sa skončila masakrom

Britský podplukovník E. D. Swinton navrhol riešenie prekonávania prekážok z ostnatého drôtu pred zákopmi s guľometmi pomocou obrnených pásových vozidiel. Pásový traktor sa v tej dobe v Británii už vyrábal pre poľnohospodárstvo. Jeho návrh sa na britskom ministerstve vojny nestretol s pochopením, ale nadchol Winstona Churchilla, vtedajšieho „prvého lorda admirality“ ( ministra námorníctva ). W. Churchill zinicializoval vznik výboru pre pozemné plavidlá, no ani námorníctvo projekt nezrealizovalo. Projekt však zaujal už aj ministerstvo vojny a výbor pre pozemné plavidlá sa stransformoval na spoločnú námornú a armádnu organizáciu.

obr.newinfo_01gb
Na podvozku pásového traktora vznikol prototyp tanku Little Willie

Osadenie obrneného automobilu na podvozok pásového traktora vyriešili major W. G. Wilson a W. Tritton, ktorí vyrobili v lete 1915 prvý prototyp kompletného bojového tanku. Vážil 16,5 tony a poháňal ho šesťvalcový motor Daimler s výkonom 105 konských síl, s ktorým dosiahol rýchlosť 6 km/h. Pomenovali ho „Little Willie“ ale jeho skúšky v septembri 1915 preukázali že tank nemal dobrú stabilitu. Wilson ešte do konca roka postavil nový stroj, ktorý sa stal prvým prototypom bojového tanku v histórii. Pre britskú armádu bol vyrábaný ako „tank“ ( benzínová nádrž ) Mark - I. Označenie stroja ako „tank“ bolo zvolené z dôvodov utajenia.

obr.newinfo_01gc
Prvým skutočným v boji použiteľným tankom sa stal typ MARK - I

Tank Mark - I bol 2,5 m vysoký, 8 m dlhý s váhou okolo 28 ton. Pancier dosahoval hrúbku až do 12 mm, ktorý ho mal chrániť proti šrapnelom aj guľometným strelám. Vyzbrojený bol až dvomi rýchlopalnými 57 mm kanónmi, osadenými vo dvoch vežiach ( medzi obiehajúcimi pásmi ) na obidvoch bokoch korby a dvomi guľometmi 7,7 mm vo dvoch pevných vežiach, umiestnených na prednej a zadnej časti korby. Posádku tanku tvorilo celkom 8 mužov. K zadnej časti stroja bol pre lepšie prekonávanie zákopov aj terénnych prekážok pripojený stabilizačný pár kolies. Tank dokázal prekonať 3,5 m široký zákop a vyšplhať sa cez 1,4 m vysokú prekážku.Tanky typu MARK boli modifikované na základe skúseností z bojov
( videoklip je umiestnený na  YouTube )

E. D. Swinton, ktorý sa najviac zaslúžil o vznik tanku, dostal na starosť aj sformovanie a výcvik prvých tankových jednotiek. Napísal k použitiu tankov na bojisku aj prvý návrh na taktiku ich boja. Keďže pechota sa pri útoku pohybovala rýchlejšie ako tanky (!) ktoré ju mali podporovať, stroje museli vyrážať do útoku skôr a pešiaci ich mali nasledovať až keď sa nachádzali tesne pred prvými zákopmi nepriateľa. K prvému nasadeniu tankov došlo 15. septembra 1916 v bitke pri Somme. Velenie malo vtedy k dispozícii iba 50 tankov, chcelo však vyskúšať ich prínos v boji. Stroje trpeli veľkou poruchovosťou a preto ich nasadili iba časť, aj to v menších skupinkách.

Keď sa pred nemeckými zákopmi vynorili z rannej hmly veľké rachotiace stroje, ktoré nedokázala zastaviť streľba z pechotných zbraní, nemeckí vojaci boli z nich šokovaní. Tanky sa pomaly posúvali dopredu a nepretržite pálili z kanónov aj z guľometov. Za nimi postupovala britská pechota, sledujúca postup strojov aj cez obávané drôtené prekážky. Efekt z ich nasadenia bol však minimálny, lebo stanovený im priestor dosiahlo iba niekoľko tankov a súčinnosť tankov s vlastnou pechotou bola veľmi zlá. Skúsenosti získané v ich prvom bojovom nasadení umožnili upraviť typy tankov pripravovaných na masovú výrobu a prispôsobiť taktiku ich nasadenia. Aj Nemci si na boj s tankami okrem priebojnej munície pripravili taktiku boja proti nim.

( Administrátor použil fotografie aj z Wikipedie )

Súvisiace externé informácie :

  • Tank je pásové obrnené bojové vozidlo
  • Dejiny tankov sa začali vo Veľkej vojne

    ( Pokračovanie bude nasledovať )


    <<<  späť
    Vymenené 31. 3. 2016