Vysielačka "Libuše" volá znova Londýn aj rádioamatérov

V decembri 1941 bola spolu s čs. paraskupinami Anthropoid a Silver B vysadená z Veľkej Británie na územie „Protektorátu“ Čechy a Morava aj paraskupina Silver A. Jej úlohou bolo zabezpečiť rádiové spojení medzi domácim a exilovým odbojom, vybudovať spravodajskú sieť a koordinovať domáci odboj. Radistovi skupiny Jiřímu Potůčkovi sa podarilo nadviazať spojenie s Londýnom a udržiavať ho po dobu viac ako päť mesiacov. Z pôjdu domu s číslom 148 v Lázních Bohdaneč odvysielal radista celkom 24 hodín. S Londýnom sa odtiaľ spojil radista Potůček ešte aj v júni 1942 po vyhladení osady Ležáky. Depeše do Londýna posielal Jiří Potůček skoro päť hodín. Reportáž ČT z pracoviska rádiovej stanice na video je tu >>>

obr. libuse_01ia obr. potucek_01ib obr. libuse_01ic
Kufríkový vysielač Mk VI C a čs. radista Jiří Potůček paraskupiny SILVER A
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pre rádioamatérov, ktorí mali záujem nadviazať s rádiovou stanicou OL SILVER A 75 spojenie boli podrobnejšie informácie tu : otvoriť >>>

Spolok vojenskej histórie „Rota Nazdar“ zostavil funkčnú repliku pôvodného rádiového vysielača používaného radistom skupiny Silver A, pomocou ktorého nadviazal po 75. rokoch znova spojenie so stanicou v Londýne. Okrem toho vysielač pracoval v dobe od 1. do 14. apríla 2017 aj na rádioamatérskej frekvencii cca 3550 Mhz pod znakom "OL SILVER A 75". Stanica vysielala z pôjdu domu v mestečku Lázne Bohdaneč, z ktorého vysielal radista Jiří Potůček. Spolok „Rota Nazdar“ sa zameriava na československý zahraniční odboj v druhej svetovej vojne s dôrazom na parašutistické výsadky. Projekt s názvom "Libuše volá Londýn" mal pripomenúť pamiatku čs. výsadkárov aj ich spolupracovníkov. Podrobnejšie externé informácie sú tu >>>

Súvisiace externé informácie :

  • Operace Silver A
  • Libuše (vysílačka)
  • Poslední depeše od LIBUŠE"
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené : 6. 4. 2017