Informácie Klubu priateľov (bývalých) VKK Tatranské Matliare
T. Matliare T. Matliare T. Matliare Na štíte...

Klub priateľov Vojenských klimatických kúpeľov Tatranské Matliare zanikol

Výbor už bývalého Klubu priateľov Vojenských klimatických kúpeľov ( KP VKK ) Tatranské Matliare sa stretol 22. decembra 2010 s prednostom pediatrickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorému odovzdal symbolický šek v hodnote 900 €. KP VKK na základe rozhodnutia členskej schôdze a na návrh člena Ing. Emila Šišku sa rozhodol zostatok finančných prostriedkov po likvidácii venovať na upevňovanie zdravia a fyzickej kondície pacientov, čo bolo aj ideou členov KP VKK. Finančné prostriedky sú určené na nákup prístrojovej techniky OMRON HCG–801–E.

obr.2 obr.3
Príchod členov výboru KP VKK do Fakultnej nemocnice Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Podľa slov prednostu kliniky MUDr. Pavla Šimurku, PhD. kompletný set jednokanálového EKG bude slúžiť na monitorovanie srdcovej činnosti malých pacientov. Uistil prítomných zástupcov členov klubu, že prístroj umožní diagnostiku porúch srdca priamo na pediatrickej klinike a bude veľmi užitočný. Taktiež vyjadril túžbu, aby darcov, akými sú členovia Klubu priateľov klimatických kúpeľov bolo viac, pretože nie je obvyklé darovať finančné prostriedky na nákup prístrojovej techniky priamo pediatrickej klinike.

obr.4 obr.5
Odovzdanie symbolického šeku v hodnote 900;€

Symbolického odovzdania šeku sa zúčastnil aj malý pacient Paťko so svojou mamičkou, ktorý je pre svoju špecifickú chorobu hospitalizovaný na klinike od narodenia. Dar v mene KP VKK odovzdali JUDr. Štefan Majtán, Ing. Ján Skyba, Ing. Milan Gábriš a Ing. František Horečný. Dokumenty a uznesenie z poslednej členskej schôdze KP VKK, ktorá sa konala 23. augusta 2010 v Tatranských Matliaroch, sú tu : otvoriť  >>>


<<< späť
Vložené 20. 6. 2011