Aktuálne informácie Klubu vojenských veteránov ZV SR v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad TN-ská brána Štúrovci PK OS SR PK OS SR

O B S A H :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

   Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, ATV

Kontakty :

v pondelok až piatok
od 09.30 do 11.00h

telefón:
032 743 0959
alebo
(0960) 333 826

e-mail:
vojenvetn@zmail.sk
tajomník RK

Poštový styk :

Posádkový klub
Trenčín
Klub vojenských veteránov
Hviezdoslavova 16
911 27 TrenčínKLUB VOJENSKÝCH VETERÁNOV TRENČÍN

Na tejto stránke sú prezentované vybrané informácie o aktivitách a činnosti Klubu vojenských veteránov Trenčín, o jeho spolupráci s klubmi pôsobiacimi v Posádkovom klube Trenčín, ako aj o spolupráci s niektorými občianskymi združeniami a inštitúciami nie len v Trenčíne a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalšie informácie o klube sú uvedené na stránkach Posádkový klub Trenčín a Zväz vojakov SR a novej stránke klubu : otvoriť >>>


VÝZVA KLUBU VOJENSKÝCH VETERÁNOV TRENČÍN
Vlčie maky sa stali symbolom 11. novembra. Klub vojenských veteránov v Trenčíne vyzýva kluby Zväzu vojakov Slovenskej republiky, profesijné zväzy a samostatné kluby, ako aj organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby sa pripojili k našej výzve, ktorej cieľom je pripomínať si medzinárodný Deň vojnových veteránov aj v mestách a obciach na Slovensku : viac >>>
AKTIVITY KLUBU :

254.  Spomienkové stretnutie ku Dňu veteránov v Trenčíne

Obr. 12254 Dňa 12. novembra 2012 zazneli na trenčianskom vojenskom cintoríne zvony z Rovereta a pieseň Na flámskych poliach. Na piete ku Dňu vojnových veteránov sa zúčastnil primátor mesta, delegácia posádky Ozbrojených síl SR, poslanci parlamentu a mestského zastupiteľstva, členovia klubov pôsobiacich v PK Trenčín, delegácie občianskych združení SZPB a JDS, ako aj deti z neďalekej školy :  viac >>>


245.  Sviatok Cyrila a Metoda oslávili na hrade Branč

Obr. 12245 Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla 2012 uskutočnili na hrade Branč slávnostné bohoslužby so spomienkou na bratov Konštantína a Metoda, a súčasne aj na martýrov evanjelickej a kalvínskej cirkvi, ktorí boli v útrobách hradu v roku 1675 väznení za vieru v časoch protireformácie a na pamiatku Majstra Jana Husa. Branč bol pohraničný hrad, strážiaci po vzniku Uhorska cesty cez Malé Karpaty na Moravu :  viac >>>


225.   Výročná členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín

VČS klubu v PK Trenčín 23. februára 2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenských veteránov Trenčín. Cieľom rokovania bolo vyhodnotiť prácu Rady klubu za obdobie od minulej výročnej členskej schôdze, vplyv jej činnosti na aktivity klubu, ako aj spokojnosť členskej základne, stanoviť nové úlohy a zvoliť novú Radu klubu, ako aj ostatné organizačné orgány klubu na ďalšie štvorročné obdobie :  viac >>>


220.   Zomrel Ján Samuel Strcula - náš najstarší - 99 ročný generál

genmjr.v.v. Ján S. Strcula - 99. ročný Dňa 11. januára 2012, štyri mesiace pred svojou storočnicou, zomrel najstarší generál, Ing. Ján Strcula, generálmajor v.v. Bol tiež najstarším členom Klubu vojenských veteránov v Trenčíne, aktívnym účastníkom odboja a členom ZO SZPB Trenčín - 1. Narodil sa 4. mája 1912 vo Vyšnej Boci. S našim najstarším generálom sme sa rozlúčili 16. januára 2012 na trenčianskom mestskom cintoríne :  viac + video >>>


217.   Stretnutie s odchádzajúcim veliteľom posádky

Generál s manželkou V Posádkovom klube Trenčín sa dňa 9. decembra 2011 konalo zhromaždenie pri príležitosti odchodu generálmajora Ing. Petra Vojteka na vyššiu funkciu. Po oficiálnom ukončení programu sa generál stretol so zástupcami mesta a posádky Trenčín, ako aj s vedúcimi klubov pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín. Generál sa pozvaným poďakoval za ich aktivity a za ich spoluprácu s Veliteľstvom síl a podpory Ozbrojených síl SR :  viac >>>


212.   Deň vojnových veteránov na vojenskom cintoríne v Trenčíne

Kvety pre Deň vojnových veteránov Deň vojnových veteránov si 11. novembra 2011 o 11. hodine a 11. minúte pripomenulo na vojenskom cintoríne v meste Trenčín niekoľko desiatok občanov, ako aj detí z neďalekej školy. Pred položením vencov k piete a na hrob neznámych vojakov zazneli pri tzv. srbskej kaplnke kostolné zvony a pieseň o flámskych poliach. Účastníci pietneho stretnutia zapálili kahance a deti položili na hroby makové kvety :  viac >>>


211.   Pozvánka na výstavu:120 rokov turistiky v Trenčíne

Výstava o turistike v Trenčíne Pri príležitosti 120. výročia vzniku a existencie organizovanej turistiky v meste Trenčín, pripravili turistické mestské kluby k tomuto významnému jubileu spoločnú výstavu o svojej činnosti. VV Klubu slovenských turistov (KST) venoval pri príležitosti jubilea RR KST v Trenčíne pamätnú plaketu. Výstava, ktorá bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín 20. októbra 2011, bude prístupná verejnosti do 27. novembra 2011 :  viac >>>


207.   Zažili sme pekné dva dni v Olomouci a na Libave

Účastníci zájazdu na Moravu Klub vojenských veteránov Trenčín a družobný Klub vojenských dôchodcov Olomouc sa už viac ako jedno desaťročie vzájomne navštevujú, vymieňajú si skúsenosti, stretávajú sa z priateľmi a bývalými kolegami. Na 15. a 16. septembra 2011 zorganizoval Klub vojenských veteránov Trenčín pre svojich členov zájazd do Olomouca a Libavy, kde sa im o program postaral Klub vojenských dôchodcov Olomouc :  viac >>>


206.   Výstava o Karolovi Pajerovi v Univerzitnej knižnici Bratislava

Úvodná časť výstavy so zástavou 1.čs.pp vo Franúzsku Na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave bola 12. septembra 2011 otvorená putovná výstavy Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu. Výstava je mladom slovenskom vlastencovi, učiteľovi, dobrovoľníkovi čs. vojska vo Francúzsku, záchrancovi stoviek malých detí a bojovníkovi francúzskeho hnutia odporu. Po otvorení výstavy sa konala prednáška o čs. vojsku na území Francúzska v rokoch 1939 - 1940 :  viac >>>


205.   Prezentačná výstava klubov v Trenčíne

Jedna časť výstavy Prvá spoločná výstava CLUB ACTIVITY 2011, ktorá prezentuje činnosť jednotlivých klubov, krúžkov a sekcií pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, bola otvorená 9. septembra 2011. V posádkovom klube aktívne pracuje 19 klubov s celkovým počtom 980 členov z radov vojenskej ako aj civilnej verejnosti. Najväčším klubom je Klub vojenských veteránov so svojimi 379 členmi, ktorý už oslávil 20. výročie svojho vzniku :  viac >>>


204.   67. výročie Slovenského národného povstania v Trenčíne

Účastníci stretnutia pred pamätníkom umučených Pri príležitosti 67. výročia Slovenského národného povstania sa 30. augusta uskutočnil pietny akt pri pamätníku na trenčianskej Brezine. S niekoľkými ešte žijúcimi účastníkmi protifašistického odboja sa pietneho stretnutia zúčastnili delegácie zahraničných ambasád, krajskej a miestnej samosprávy, Ozbrojených síl SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, občianskych združení a politických strán, ako aj občania :  viac >>>


200.   Na hrade Branč ani toho roku nechýbali vojaci

Účastníci stretnutia 2011 na Branči Dňa 5. júla 2011 sa pod holým nebom na zrúcanine hradu Branč zišlo niekoľko desiatok tisíc veriacich. Stretnutia sa zúčastnila aj delegácia klubov pri PK Trenčín. Už tradične sa na hrade konali slávnostné služby Božie pri príležitosti spomienky na vierozvestov, solúnskych bratov Cyrila a Metoda, majstra Jána Husa a protestantských martýrov, ktorí boli za čias protireformácie väznení na hrade :  viac >>>


<<< späť na hlavnú stránku                                             vzad na staršie informácie >>>
Aktualizované 30. 11. 2012

Prepínač
na www :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.