Aktuálne informácie Klubu vojenských veteránov ZV SR v Trenčíne
  KaMC z hradu TN-ský hrad TN-ská brána Štúrovci PK OS SR PK OS SR

O B S A H :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

   Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne, ATV

Kontakty :

v pondelok až piatok
od 09.30 do 11.00h

telefón:
032 743 0959
alebo
(0960) 333 826

e-mail:
vojenvetn@zmail.sk
tajomník RK

Poštový styk :

Posádkový klub
Trenčín
Klub vojenských veteránov
Hviezdoslavova 16
911 27 TrenčínKLUB VOJENSKÝCH VETERÁNOV TRENČÍN

199.   Jubilejný X. náučno-turistický zraz seniorov–členov JDS v Drietome

Na prehliadke obce Drietoma Náučno-turistické zrazy seniorov, organizované trenčianskou okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku majú už desať ročnú históriu. Jubilejný X. ročník náučno-turistického zrazu seniorov, členov JDS z okolia Trenčína sa konal v piatok 1. júla 2011 v obci Drietoma, ležiacej na hranici Slovenska a Moravy. Organizátorom zrazu seniorov bola miestna základná organizácia JDS, najmladšia na Trenčiansku :  viac >>>


193.   Pripomenuli si 66. výročie oslobodenia mesta Trenčín

Na trenčianskej Brezine Trenčín si 8. apríla 2011 pripomenul 66. výročie oslobodenia mesta od fašistickej poroby. Pietneho aktu kladenia vencov na cintoríne šesťdesiatich deviatich obetí umučených gestapákmi a Hlinkovou gardou pred koncom 2. svetovej vojny sa zúčastnili aj členovia klubov, pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín. Predseda ÚR SZPB odovzdal 99-ročnému generálovi Jánovi Strculovi Pamätnú medailu M. R. Štefánika I. stupňa :  viac >>>


191.   Dvojvýstava o Karolovi Pajerovi v Olomouci

Vernisáž výstavy v DAO Na Deň učiteľov boli 28. 3. 2011 otvorené v Olomouci dve výstavy o Karolovi Pajerovi, čs. vojakovi a záchrancovi stoviek detí, ktorý padol vo Francúzku v boji proti okupantom. Výstavy zorganizovali Dom armády Olomouc a Slovanské Gymnázium s podporou mesta Olomouc v spolupráci s Klubom vojenských důchodců Olomouc, Klubom priateľov Francúzska a Slovenska a Klubom vojenských veteránov v Trenčíne :  viac >>>


189.   Trenčiansky Klub vojenských veteránov bilancoval

Na VČS Klubu VV TN Členovia trenčianskeho Klubu vojenských veteránov sa 17. februára 2011 stretlo v Posádkovom klube Trenčín na výročnej členskej schôdzi, aby bilancovali svoje minuloročné aktivity. Trenčiansky klub je najstarší a najväčší klub Zväzu vojakov SR. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 374 členov, ostatní sa ospravedlnili. Rady klubu v minulom roku navždy opustilo 17 členov :  viac >>>


178.   V Trenčíne si pripomenuli Deň vojnových veteránov

Vojenský cintorín v Trenčíne 11.11.2010 Pri príležitosti Dňa vojnových veteránov 11. novembra 2010 si delegácia Klubu vojenských veteránov v spolupráci s mestom Trenčín pripomenuli pamiatku obetí prvej aj druhej svetovej vojny. Na vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny položili kvety pri srbskej kaplnke a pietnom kríži, potom na hroboch zapálili sviečky. Klub sa usiluje zo dňa 11. novembra vytvoriť v meste Trenčín tradíciu, vrátane zvonenia na zvony :  viac >>>


177.   Na Deň vojnových veteránov sa rozozvučí aj Zvon mieru pri Rovereto

Zvon mieru nad Roveretto V mnohých zemiach Európy, v USA a Kanade sa 11. november stal Dňom vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa sa stali kvety vlčích makov, pieseň Flanderské polia a sto úderov Zvona mieru pri meste Rovereto v Taliansku. Ozvena úderov zvona sa odráža od úbočí Monte Balda a Doss Alta aj na pamiatku čs. legionárov a našich rodákov, ktorí padli v Taliansku počas Prvej svetovej vojny :  viac >>>


169.  XV. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň

Časť turistov z Trenčína Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň sa uskutočnil v sobotu 28. augusta 2010. Na jubilejný XV. ročník výstupu pripravili Vysoké Tatry mimoriadne drsné počasie. Výstupu sa okrem delegácii klubov ZV SR zúčastnili aj delegácie MO SR, OS SR a armád z Česka, Maďarska i Poľska. Pre účastníkov výstupu boli pripravené účastnícke listy, lístok poľnej pošty OS SR a 3 pečiatky ( kašety ) na tému výstupu :  viac >>>


163. Pripomenuli si odkaz Konštantína a Metoda na hrade Branč

Konštantín (Cyril) a Metod Na sviatok Cyrila ( Konštantína ) a Metoda sa 5. júla tradične na hrade Branč stretávajú Evanjelici ZD ECAV na Slovensku. Na hrade pri Senici si pripomínajú pamiatku Cyrila a Metoda, Jána Husa a evanjelických martýrov, protestantských kňazov, ktorí boli väznení na Branči. Stretnutia sa okrem evanjelikov zo širokého okolia zúčastnili aj delegácie PZ SR, OS SR a Klubu vojenských veteránov Trenčín : viac >>>


152. Klub vojenských veteránov v Trenčíne oslávil 20 rokov

Časť výstavky o Klube VV TN V Posádkovom klube Trenčín vyvrcholili 13. mája 2010 oslavy 20. výročia založenia Klubu vojenských veteránov v Trenčíne slávnostným zhromaždením klubu. Zhromaždenia sa zúčastnilo celkom 117 zakladajúcich aj aktívnych členov klubu, delegácie jednotlivých vojenských zložiek posádky, samosprávy mesta, Vyššieho územného celku a družobných klubov z Budapešti a Olomouca.


150. Jubilejný 35. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

Štart na Jankovom vršku Odbory turistiky TTS s turistickým oddielom Dukla v Trenčíne uskutočnili už 35. ročník "Vojenskej päťdesiatky". Pochod na 50 a 25 km sa konal v sobotu 10. apríla 2010. Štart na 50 a 25km bol na Jankovom vršku, pre 2. trať na 25 km v Krásnej Vsi. Spoločný cieľ pochodu na 50 a 25 km (2. trať) bol v Trenčíne-Kubre. Pochodu sa zúčastnilo približne 120 turistov, z toho 37 na 50 km. Video z 34. ročníka pochodu je  tu >>>


149. V Trenčíne ocenili veteránov druhej svetovej vojny

Pamätné medaile pre vetránov 2.SV Po pietnom akte 9. apríla 2010 bola v predvečer 65. výročia oslobodenia mesta Trenčín otvorená v Posádkovom klube Trenčín výstava. Minister obrany SR Jaroslav Baška udelil 36 odbojárom Pamätné medaile za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti. Pamätné medaile odovzdal aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a predseda SZPB Pavol Sečkár zväzové vyznamenania :  viac >>>


124.   Otvorenie výstavy NATO a Ministerstva obrany SR

Logo pre zasadnutie NATO v Bratislave 22.- 23. októbra 2009. Na otvorení dvoch výstav v Bratislave dňa 20. októbra 2009 použilo MO SR stanicu poľnej pošty OS SR a filatelistické militárie, vydané MO SR pre neformálne stretnutie ministrov obrany členských štátov NATO ( ktoré sa konalo prvýkrát na Slovensku ). Prevádzku prezentačnej stanice poľnej pošty zabezpečili vojenskí veteráni-filatelisti z Trenčína, Oblastné riaditeľstvo pôšt Bratislava a pošta Bratislava 1.  viac >>>


123.   Mesiac úcty k starším v Trenčíne

Tombola na stretnutí seniorov v Trenčíne Všetkých deväť trenčianskych základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v spolupráci s mestom Trenčín pripravili dňa 21. októbra 2009 pre svojich jubilujúcich členov slávnostné podujatie, spojené s odovzdávaním darčekov a gratulačných listov : 1. video >>> Na druhý deň usporiadal Klub vojenských veteránov Trenčín stretnutie seniorov, ktorého sa zúčastnili o.i. aj predstavitelia samosprávy : 2. video >>>


115. Návšteva družobného klubu z Olomouca

Po návšteve Múzea SNP V dňoch 9. a 10. septembra 2009 Klub vojenských veteránov Trenčín privítal vo svojom meste a klubovni účastníkov zájazdu z družobného Klubu vojenských dôchodcov Olomouc. Traja členovia rady klubu absolvovali so svojimi hosťami cestu do Banskej Bystrice, múzea v Nemeckej, kúpeľov Sliač a Zvolena s vopred dohovoreným a trenčianskym klubom organizačne zabezpečeným programom :  viac >>>


100.   Stretnutie družobných klubov na rieke Morava

Pred plavbou po rieke Morava Delegácie členov z družobných klubov - Klubu vojenských dôchodcov z Olomouca a Klubu vojenských veteránov – Zväzu vojakov Slovenskej republiky z Trenčína uskutočnili 24. júna 2009 svoje tradičné stretnutie netradične - spoločnou plavbou po rieke Morava. Výmena skúseností z práce rad družobných klubov sa konala v Muteniciach. Stretnutie pripravil olomoucky klub. Počas stretnutia predsedovia rád klubov prerokovali aj program budúceho stretnutia na Slovensku :  viac >>>


88.   Výstava " Československé légie 1914 - 1920 " v Trenčíne

Čs. legionári v 1. SV Pri príležitosti 90. výročia bojov o Slovensko a tragickej smrti gen. M. R. Štefánika bola 4. mája 2009 otvorená v Kultúrnom a metodickom centre OS SR Trenčín medzinárodná výstava Československé légie 1914-1920. Venovaná je pamiatke tisícom českých a slovenských legionárov, ktorí ďaleko od svojich domovov bojovali za ideál národnej slobody a ktorých zásluhy o vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov boli po roku 1948 prehliadané :  viac >>>


60.   Aktivity Klubu vojenských veteránov v auguste 2008

Stretnutie delegátov družobných klubov V auguste 2008 bol vydaný Radou klubu Spravodajca č.2.08 s informáciami pre členov na II. polrok 2008. Dňa 21. augusta bola hosťom Klubu delegácia družobného Klubu vojenských dôchodcov z Olomouca. Rada pre nich pripravila zájazd do Rajeckej doliny, ubytovanie a stretnutie delegátov družobných klubov so spoločnou večerou v Trenčíne. Delegácia Klubu si uctila 64. výročie SNP pri pamätníku na Brezine.


41. Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Branč

Delegácie OS SR, OZ SR a Klubu VV Trenčín na Bradle Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. júna 2008 na hrade Branč uskutočnilo slávnostné stretnutie. V období rokov 1674 - 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení Bratislavským súdom na galeje. Udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade. Na pamätníku bola odhalená nová pamätná tabuľa. Akcie sa zúčastnila aj delegácia trenčianskych veteránov :  Viac >>>


32. Nezabúdame na akciu ANTROPOID v Prahe

Pravoslávny chrám Cyrila a Metoda v Prahe Každoročne sa dňa 18. júna koná na Resslovej ulici v Prahe pietna spomienka na posledný boj a smrť parašutistov SOE zo skupiny s názvom ANTROPOID. V krypte pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda mali úkryt výsadkári Josef Valčík, Jozef Gabčík a Jan Kubiš, ktorí uskutočnili 27. mája 1942 atentát na generála SS a polície Reinharda Heydricha, zastupujúceho ríšskeho protektora Protektorátu Čechy a Morava :  viac >>>


20. Oslobodenie treba pripomenúť najmä mladým

Delegácia Klubu vojenských veteránov Trenčín pri pamätníku V Trenčianskom lesoparku Brezina si 10. apríla 2008 na cintoríne pri pamätníku umučených pripomenuli už 63. výročie oslobodenia mesta od nemeckých okupantov. S vojenskými poctami a za smútočného chorálu si zúčastnené delegácie uctili položením vencov obete popravené v Dušovej doline. Chorálom „Kto za pravdu horí“ sa pietny akt skončil. Kyticu k pamätníku položili aj delegácie našich klubov :  viac >>>


<<< vpred na novšie informácie
Aktualizované 30. 11. 2012

Prepínač
na www :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.