Islámskí "revolucionári“ ničia pomníky na cintoríne v Tobruku
( video bude zobrazené pokiaľ ho nevymažú )

Islamský svet súčasnosti sa mení revolúciou. Európanom sa môže zdať, že súčasný islamsky svet požaduje demokraciu, slobodu slova a voľnosť. Boj v Európe o demokraciu bol však úplne iný ako ten, ktorý sa odohráva v islamských štátoch. Ich revolúcia je založená na úplne iných, pre nás nepochopiteľných hodnotách. Konkrétne "hodnoty" islamskej revolúcie v Líbyi sú diametrálne odlišné od európskych - naprosto odlišná je ich história, iné sú ich zvyky aj spôsob myslenia, iná je ich "islamská" kultúra a jej tradície : viac >>>Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Západná kultúra a spôsob myslenia európskych národov časome vytvorili demokraciu dnešných dní. Všetky tieto atribúty chýbajú islamskému svetu. Po dlhé roky tieto územia boli pod nútenou správou koloniálnych mocnosti. Islam prakticky popiera slobodu slova, ľudských práv a úplne zveruje moc do rúk najvyšších náboženských predstaviteľov, veľmi často náboženských fanatikov a extrémistov. Mohamedáni uznávajú spravidla iba svoj štandard práv, ktorý však presadzujú všade tam, kde práve žijú a to bez ohľadu na kultúru krajiny v ktorej im umožnili žiť : viac >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 15.2.2014