Ráno 1. septembra 1939 sa začala druhá svetová vojna
( informácia bude rozšírená )

Keď 1. septembra 1939 nacistické Nemecko bez vyhlásenia vojny napadlo Požsko, reagovala Vežká Británia a Francúzsko až 3. októbra 1939 iba formálnym vyhlásením vojny Nemecku. Na Požsko zaútočili nemecké vojská zo západu po celej dĺžke nemecko-požskej hranice a na severe z územia Východného Pruska. Z juhu sa k ich útoku pripojil aj jedna účelovo sformovaná armáda Slovenskej republiky, ktorej úlohou bolo doby spä územia zabraté Požskom napr. po Viedenskej arbitráži. Väčšina síl Požskej armády podžahla prevahe lepšie pripravených nemeckých vojsk už 4. septembra. Dňa 8. septembra prekročili nemecké vojská rieku Vislu a postupovali na Varšavu. Keď 17. septembra Nemci dobyli Brest-Litovsk a na územie východného Požska vtrhli aj vojská ZSSR. Varšava kapitulovala 28. septembra 1939 a posledné požské sily zložili zbrane 6. októbra 1939 :

Útok na Požsko 1. septembra 1939Dokumentárny film je umiestnený na : YouTube

Aj keď v septembri 1939 Požsko vojnu prehralo a jeho územie bolo rozdelené medzi víazov, hrdí Poliaci sa nevzdali. Desatisíce požských emigrantov vytvorilo v zahraničí exilovú armádu, tisíce ďalších sa zapojili do domáceho odboja na okupovaných územiach Požska. Nemecko aj ZSSR rozpútali na okupovaných územiach Požska teror s ciežom zbavi požský národ ich inteligencie aj národného povedomia a hrdosti. Na Nemeckom okupovanej časti územia Požska začali nacistické represívne orgány ciežavedome vyvražďova predovšetkým vežkú židovskú komunitu. Cez druhú svetovú vojnu zahynulo asi 5 600 000 Poliakov. Požsko, ktoré malo pred vojnou 34 800 000 obyvatežov, stratilo teda cez vojnu okolo 16 % svojej pôvodnej populácie...

Súvisiace informácie :

  • Masaker Poliakov v Katyni
  • Obete druhej svetovej vojny

    Text modrej farby na tejto stránke slúži ako aktívny prepínač na zdroje ešte podrobnejších informácií.

    ( administrátor )


    Vložené 25.11.2012 - Aktualizované 1.9.2014