TSK o aktivitách organizácií JDS v Trenčíne

Reportáž bola odvysielaná v Trenčianskej TV
vo vysielaní TSK č.52 / 2009