Z dejín Výskumného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne

Dňa 18. februára 2010 na členskej schôdzi Klubu numizmatikov - pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti, Trenčianskych historikov SHS a Spoločnosti pre dejiny vied a techniky SAV odznela v Posádkovom klube Trenčín prednáška bývalého zástupcu riaditeľa Výskumného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne Ing. Martina Mikuša, CSc. na tému "Z dejín Výskumného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne".Videoinformáciu vysielala Trenčianska TV

Prednášajúci zoznámil prítomných s celou genézou histórie a činnosti tohto významného výskumného zariadenia v bývalej spoločnej a neskoršie aj v Slovenskej republike. Ústav dosiahol veľké úspechy v šľachtení úžitkovosti oviec a dnes je len na škodu veci, že na Slovensku tak rapídne poklesol chov oviec.

Prednáška bola dokumentovaná množstvom publikácií z uvedeného oboru, medzi iným aj diplomami za výrobu syra na Slovensku z r. 1982. Trenčianska regionálna televízia pripravila z prednášky TV šot a rozhovor s prednášajúcim. Predseda pobočky KN - pobočky SNS v Trenčíne Ing. Ján Dibala na záver stretnutia odovzdal prednášajúcemu a súčasnému riaditeľovi Ústavu chovu oviec Trenčianska Teplá doc. RNDr. Milanovi Margetínovi, PhD. pamätnú medailu pobočky. Prednášku si okrem členov klubov vypočuli aj bývalí zamestnanci a pracovníci VÚO. Na prednáške bolo prítomných 69 poslucháčov.

<<< Späť

Vložené 4. 3. 2010