Matúš Čák je na poštovej známke

Slávnostná inaugurácia novej známky sa uskutočnila 12. marca 2010 v Trenčianskom múzeu pri príležitosti 85. výročia založenia Klubu filatelistov v Trenčíne. Na známke zobrazený keramický reliéf s fiktívnou podobizňou „pána Váhu a Tatier“. Autorkou výtvarného návrhu známky je poštová debutantka Edita Balážová. Pri jeho tvorbe sa inšpirovala jednou z najstarších podobizní Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorú v 19. storočí zhotovil trenčiansky farár Ľudovít Stárek.Videoinformáciu odvysielala Trenčianska TV

Matúš Čák Trenčiansky žil na prelome 13. a 14. storočia. Bol to uhorský veľmož bažiaci po moci a bohatstve, usilujúci sa stať samostatným vládcom. Historik Trenčianskeho múzea Vlastimil Hábl ho považuje za pragmatika, ktorý využil obdobie dynastických zmien v Rakúsku, Uhorsku aj Česku.

Na vrchole slávy vlastnil 14 žúp a 50 hradných panstiev. Jeho vtedajšia dŕžava mala podľa Hábla význam pre Slovensko aj pre Trenčín, ktorý patrí medzi tri najstaršie na mestá Slovensku. Ako pohraničné mesto, poznamenané bojmi a mierovými konferenciami, bol Trenčín do dôb Matúša Čáka známy len medzi vojakmi. Rozpínavosť a vláda „pána Váhu a Tatier“ nad značnou časťou územia Uhorska však Trenčín ako jeho sídlo preslávila.

<<< Späť
Vložené 22. 3. 2010