Problematický podpis kapitulácie nemeckej vlády
( 1. príloha informácie č. 151 )

Na konci apríla 1945 sa tzv. Tretia ríša nachádzala v troskách. Nemecké ozbrojené sily ovládali už iba zlomok územia nacistického Nemecka, pričom asi najvýznamnejšie zoskupenie ich síl, skupina armád Stred, sa nachádzala v Českej kotline. Keď Hitler 29. apríla vymenoval velkoadmirála Dönitza za ríšskeho prezidenta a vrchného veliteľa, skončil dňa 30. apríla svoj život samovraždou. Berlín dobyla Červená armáda už 2. mája, no dohodnúť sa o podpise bezpodmienečnej kapitulácie s najvyššími nemeckými veliteľmi sa jej nepodarilo...Videoklip je umiestnený na  YouTube

Karl Dönitz a jeho štáb sídlil v mestečku Flensburg na baltickom pobreží pri hraniciach s Dánskom. Aj keď vedel, že vojna už nebude dlho trvať, chcel bojovať aj naďalej proti Červenej armáde, aby umožnil prejsť čo najväčšiemu množstvu nemeckých vojakov aj civilov na územia obsadené Spojencami. Dňa 3. mája vyslal na veliteľstvo Spojencov delegáciu „nemeckej vlády“ s úlohou dosiahnuť prímerie, no britský poľný maršal Montgomery jej však dal 24 hodín na podpísanie bezpodmienečnej kapitulácie nemeckej armády. Dokument 4. mája 1945 podpísal za Spojencov poľný maršal Montgomery, za Nemecko generál Friedeburg. Po jej podpise sa však objavili pochybnosti o kompetenciách osobností zúčastnených na uskutočnenom akte nemeckej kapitulácie...

Súvisiace externé informácie :

  • Nacistické Nemecko alebo Tretia ríša

  • Velkoadmirál Karl Dönitz ( Nemecko )

  • Poľný maršal Montgomery ( Británia )

  • ( administrátor )


    <<< späť na info č. 151
    Vložené 26.4.2015 - Aktualizované 7.5.2017