90. výročie podpisu Trianonskej zmluvy



Zdroj : správy dňa 4.6.1010 na STV-1

 <<< Spä

Aktualizované 6. 6. 2010