Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Prezentačná výstava klubov PK Trenčín
CLUB ACTIVITY 2011

V priestoroch Posádkového klubu Trenčín bola 8. septembra 2011 otvorená spoločná prezentačná výstava všetkých klubov pôsobiacich Posádkovom klube Trenčín pod názvom „CLUB ACTIVITY 2011“. Hlavným cieľom výstavy je prezentovať širokej verejnosti činnosť záujmových klubov a krúžkov, z ktorých mnohé pôsobia v súčasnom PK Trenčín už desiatky rokov a aké aktivity uskutočňujú v jeho priestoroch. Po prvý krát počas existencie bývalého Domu armády bola daná možnosť všetkým klubom, krúžkom a ich sekciám prezentovať svoju činnosť na spoločnej výstave :Reportáž je umiestnené na www.vii.sk

V Posádkovom klube Trenčín aktívne pracuje v súčasnej dobe 19 klubov a krúžkov, v ktorých pôsobí celkom 980 členov z radov vojenskej, ako aj civilnej verejnosti. Najväčším klubom je Klub vojenských veteránov Trenčín so svojimi 379 členmi, ktorý oslávil v minulom roku svoje 20. výročie. Podrobnejšie informácie o kluboch a krúžkoch, pôsobiacich v súčasnej dobe v PK Trenčín, ako aj o zameraní ich činnosti, kontakty a čísla klubovní, sú uvedené na webovej stránke : Dom armády Trenčín.

Výstava je otvorená denne v dobe 08.00 - 18.00 h do 30. septembra 2011.


<<<  späť
Aktualizované 16. 9. 2011