Hrehor - vojak trenčianskeho C.K. pešieho pluku 71

O živote a smrti vojakov, ktorí bojovali a padli na bojiskách v prvej svetovej vojne, ich potomkovia zo súčasnej generácie vedia iba veľmi málo. Vo vojne umieralo denne tisícky mužov. Ich život zostal zabudnutým. V mnohých obciach a mestách boli po skončení prvej svetovej vojny postavené pamätné tabule a pamätníky. Hrehor, vojak trenčianskeho c.k. pešieho pluku 71. tiež zahynul vo "Veľkej vojne" - pravdepodobne na niektorom bojisku v Taliansku. Jeho potomkovia sa už asi nedopátrajú kde a ako ich pradedo Hrehor padol, kde je jeho hrob. Vedia len to, čo si ešte zapamätali z rozprávania svojich (pra)starých rodičov. No pravda môže byť aj iná...

obr.11213a obr.11213b
Pamätník v Hornom Sŕni s pamätnou tabuľou padlých v I. svetovej vojne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na pamiatku svojho pradeda, ktorý padol v I. svetovej vojne na neznámom mieste, spracoval Denis Matúš jemu známe informácie o pôvode, živote a pravdepodobnom mieste smrti svojho predka z Horného Sŕnia v dokumentárnom filme nasledujúcim spôsobom :Dokumentárny film je umiestnený na  www.vii.sk

Denis svoj dokumentárny film o osudoch pradeda prihlásil pod názvom "Hrehor" do Celorezortných súťažných prehliadok 2011, vyhlásených Personálnym úradom OS SR. So svojim filmom sa Denis Matúš umiestnil v silnej "konkurencii" na 3. mieste v kategórii " VideoAtak ".

Súvisiace informácie :

  •  Stručná história c. k. pešieho pluku 71
  •  Vyhodnotenie celorezortných súťažných prehliadok 2011


    <<<  späť
    Vložené 4. 12. 2011