18. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka

Memoriál plk.i.m. Jozefa Gabčíka je venovaný pamiatke slovenského hrdinu, vojaka čs. zahraničnej armády vo Veľkej Británii, veliteľa paraskuskupiny Antropoid, rodáka z obce Poluvsie pri Žiline. Čs. parašutisti, rotmajstri Jozef Gabčík a Jan Kubiš uskutočnili v Prahe 27. mája 1942 atentát na vysokého nacistického pohlavára Reinharda Heydricha. V roku 2012 sme si na Slovensku 8. apríla (ne)pripomenuli 100. výročie narodenia J. Gabčíka a 18. júna si pripomenieme 70. výročie jeho hrdinskej smrti :Reportáž je umiestnená na  www.vii.sk - video je súčasťou dokumentárneho filmu
Odkaz mužov odplaty, ktorý vznikol z iniciatívy a prostriedkov ZO SZPB Trenčín 1

Už 18. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka sa uskutočnil na trati vedúcej po okraji lesa z Poluvsia a končiacej na štadióne pluku v Žiline dňa 26. mája 2012, t.j. deň pred 70. výročím atentátu na Heydricha.

Súvisiaca informácia :  Memoriál Jozefa Gabčíka 2012 pozná víťazov


<<<  späť
Aktualizované 1. 8. 2011