Hitlerova vojna - 1. videoklip
(rozšírenie informácie sa predpokladá)

Po tzv. Versajlleskom mieri prišlo povojnové Nemecko o rozsiahle územia, muselo demilitarizovať Porýnie a splácať doslova ožobračujúce reparácie. Predovšetkým obrovské vojnové reparácie znemožnili Nemecku povojnovú obnovu a spôsobili mu hyperinfláciu. Katastrofálnu situáciu najviac znásobila svetová hospodárska kríza. V Nemecku sa vytvorili podmienky na vznik najmä takých extrémnych politických hnutí, ktorých cieľom bolo odstrániť zle nastavené mierové podmienky a výsledok vojny. Jednou z nich bola aj nacistická strana. Po nevydarenom nacistickom puči jeden z lídrov strany A. Hitler publikoval svoje politické názory a ciele v knihe "Mein kampf" (Môj boj). Nacisti sa pod jeho vedením rozhodli získať moc v nepokojnom Nemecku legálnou cestou, odstrániť príčiny povojovej situácie zaviesť "poriadok" v Nemecku :Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Hitler po získaní moci v Nemecku postupne začal realizovať svoje vízie na získanie nových území pre Nemcov. Pristúpil k vybudovaniu novej armády, ako aj k vývoju a výrobe nových zbraní. Po obsadení Sárska a Porýnia vybudovalo Nemecko opevnenú líniu na hranici s Francúzskom. Francúzsko a Veľká Británia voči porušovaniu versaillskej mierovej zmluvy neprotestovali a umožnili tak Hitlerovi pripraviť Nemecko na novú dobyvačnú vojnu.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 22.7.2013 - Aktualizované 7.8.2014