Hitlerova vojna - 2. videoklip
( rozšírenie informácie sa predpokladá )

Po prevzatí moci v Nemecku a. Hitlerom a jeho nacistickou stranou rýchle vzrástla vojenská sila nového štátu. V roku 1935 si v Sársku "odhlasovali" pripojenie k Nemecku, v roku 1936 obsadilo nemecké vojsko Porýnie. Na tak demonštratívne porušenie reštrikcií Versailleskej mierovej zmluvy víťazné veľmoci prakticky nereagovali. V roku 1935 boli v Nemecku prijaté tzv. Norimberské zákony a nacisti začali "už legálne“ prenasledovať nemeckých židov. V roku 1936 bol uzatvorený pakt s fašistickým Talianskom o vytvorení osi Berlín - Rím. V roku 1938 bol A. Hitler pripravený začať s realizáciou plánov na vytvorenie „tisícročnej“ Veľkonemeckej ríše :Dokumentárny film je prevzatý z You Tube

Po posilnení armády sa Hitler rozhodol k Nemecku pripojiť Rakúsko. Veľmoci ani Spojené národy nezareagovali. Ďalším cieľom Hitlera bola ČSR, zovretá z troch strán Nemeckom. Nedala sa získať tak ako Rakúsko. Nacisti vyvolali revoltu Nemcov žijúcich v ČSR a Hitler sa ich rozhodol „oslobodiť". V septembri 1938 povstali nacistami podporovaní "henleinovci". Keď čs. armáda zakročila, Francúzsko a Veľká Británia odporučili ČSR, aby pohraničie odstúpila Nemecku! Vláda ČSR 23. septembra vyhlásila všeobecnú mobilizáciu a uviedla štát do brannej pohotovosti. Jej odhodlanie však zmarili politici štyroch veľmocí. Mníchovský diktát z 29. septembra 1938 požadoval, aby ČSR odstúpila Nemecku svoje pohraničie aj s pevnosťami. Bol to však iba prvý krok k rozbitiu spoločného štátu Čechov a Slovákov :

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 22.7.2013 - Aktualizované 7.8.2014