Nezabúdame na vpád vojsk Varšavskej zmluvy a okupáciu našej zeme Sovietskym zväzom   
obr.0849 obr.0849a obr.0849b obr.0849c obr.0849d


Vpád okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968

( modrý text je aj prepínač na externé informácie )

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa ( nazývaný neskôr ako "vstup") spojeneckých vojsk s názvom Operácia Dunaj bola v skutočnosti vojenskou inváziou vojsk 5. socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele s vtedajším Sovietskym zväzom ( ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko ). Vojská NDR sa síce na inváziu tiež pripravili, ale v poslednej chvíli bol ich účasť odvolaná z Moskvy. Jedine Rumunsko sa akcie nezúčastnilo. Invázne vojská, ktoré na územie ČSSR vstúpili v noci z 20. na 21. augusta 1968, obsadili väčšinu strategických miest po celej krajine. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna mužov a okolo 5000 tankov a velil jej sovietsky armádny generál I. G. Pavlovskij.Prvé správy o vpáde inváznych vojsk Varšavskej zmluvy
do Česko-Slovenska v noci z 20. na 21. augusta 1968 !
Videoklip je prevzatý z YouTube

Naša verejnosť v priebehu prvého týždňa síce vyjadrovala rozhorčený odpor k takémuto postupu "spojeneckých" krajín, sama však nebola schopná konať. Vedúci československí predstavitelia Dubček, Smrkovský, Černík a ďalší boli zatknutí, odvlečení a internovaní. Dôsledkom vpádu bolo potlačenie československého pokusu o reformu socializmu - obrodného procesu známeho ako "Pražská jar". Po skončení invázie jednotky Sovietskej armády zostali na našom území až do leta 1991.

Keď 21. augusta 1968 skoro ráno začali Československo obsadzovať okupačné sily armád Varšavskej zmluvy, velenie 7. výsadkového pluku ZU v Holešove sa sovieskej jednotke určenej na obsadenie kasárnne pluku nevzdalo. Naopak - pripravovalo diverznú akciu, ktorej cieľom bolo oslobodiť Alexandra Dubčeka a ďalších československých politikov, ktorých zatkli sovietskí okupanti. Podrobnejšie externé informácie sú tu :  otvoriť >>>

( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 21. 8. 2009