Turistický pochod sa uskutočnil na trase
Jankov vršok - Krásna Ves - Trenčínpri príležitosti 64. výročia oslobodenia mesta Trenčín
a trenčianského regiónu v priebehu mesiaca apríl 1945