A.Fillo-g A.Fillo-h A.Fillo-i A.Fillo-j A.Fillo-k

Svet v ohnisku kamery

Po šiestich rokoch táto stránka stratila možnosť prehrávať všetky dokumenty A. Fillu a to z dôvodu skončenia prevádzky serverov "www.vii.sk". Administrátorovi stránky "www.klubvtn.info" sa ich nepodarilo v stanovenej lehote získať späť.

Dr. Anton Fillo, ArtD. je absolvent fakulty vojenskej žurnalistiky na Vysokej vojenskej škole v ZSSR, absolvoval rigoróznu skúšku v odbore vojenskopolitický - história - medzinárodne vzťahy na VPA Bratislava a tiež doktorandské štúdium na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v umeleckom odbore filmové a televízne umenie, špecializácia dokumentárna tvorba. (1995–1999). Vyše 30 rokov pracoval vo vojenských a civilných médiách ako napr. denník Obrana lidu, Národná obroda, týždenník Obrana, mesačník Apológia, Slovenská televízia, podnikové noviny LOTN – Zvesti. Externe spolupracoval s denníkmi Pravda, Nový čas, Práca, Sme, Slovenským rozhlasom, tlačovými agentúrami TASR, SITA a ČTK.

foto z Iraku foto z Iraku foto z Iraku

Bol hovorcom Ministerstva obrany SR a slovenských vojenských kontingentov v zahraničí. Zúčastnil sa štyroch zahraničných mierových misií: OSN ( územie bývalej Juhoslávie, Východný Timor), OBSE ( Gruzínsko), operácia koaličných síl Iracká Sloboda ( Irak ). Bol vyznamenaný 15 slovenskými a zahraničnými medailami za službu v ozbrojených silách a na misiách v prospech mieru : viac o misiách.

Ako scenárista, kameraman a režisér pripravil autorsky skoro 50 dokumentárnych filmov, ktoré boli odvysielané v STV a regionálnych televíziách na Slovensku. Tvorivú činnosť autora približuje film Mozaika, ktorý vytvorila Trenčianska televízia v roku 2006 :Anton Fillo s kamerou na mierových misiách

Autorsky pripravil dokumentárne filmy pre OSN, OBSE a NATO : The down of hope, Under the hot Sun of Iraq, OSCE in the Zone of Conflict, Border monitoring, OSCE in the Georgia, In the name of Life. Jeho dokumentárny film On the first Line o práci vojenských pyrotechnikov v Iraku bol v roku 2004 na medzinárodnom festivale vojnových filmov v Ríme ocenený prvým miestom.

Od roku 2009 Dr. Anton Fillo, ArtD. pôsobí ako odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie Trnavskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas svojho pôsobenia v rôznych kútoch sveta a tiež v Európe a na Slovensku pripravil desiatky dokumentárnych filmov rôzneho zamerania a žánru, ktoré je možné rozdeliť podľa regiónov na nasledujúce kategórie :

1.  Oblasť Kaukazu

4.  Mezopotámia

7.  Kréta

     2.   Austrália

     5.  Územie bývalej Juhoslávie

     8.  Slovensko

     3.   Východný Timor

     6.  Poľsko

     9. Ostatné

Dr. Anton Fillo, ArtD. je členom niekoľkých stavovských a záujmových klubov, ktoré pôsobia pri Posádkovom klube v Trenčíne. Táto w-stránka prezentuje filmové reportáže A. Filla a vznikla v Klube výpočtovej techniky ako prejav priateľstva členov klubu k autorovi vložených filmov...


<<<  späť
Aktualizované 6. 1. 2017


Nedávno vložené vii:

Generál z Vyšnej Boce
Vložené 11. 4. 2010

OBSE v zóne konfliktu
Vložené 14. 4. 2010

Zelený ostrov
pod rovníkom

Vložené 14. 4. 2010

Najmladší štát sveta
Vložené 16. 4. 2010

Soľ nad zlato
Vložené 16. 4. 2010

Na Kréte
Vložené 17. 4. 2010

Stretnutie v Austrálii
Stretnutie v Austrálii
Vložené 17. 4. 2010

Návrat do Polomky
Návrat do Polomky
Vložené 18. 4. 2010

Krokodílí tanec
Krokodílí tanec
Vložené 19. 4. 2010

V krajine Aborigénov
V krajine Aborigénov
Vložené 25. 4. 2010

V Darwine
V Darwine
Vložené 25.4.2010 - Aktualizované 6.1.2017

Umenie Východného Timoru
Umenie Východného Timoru
Vložené 25. 4. 2010