A.Fillo-a A.Fillo-b A.Fillo-c A.Fillo-d A.Fillo-e A.Fillo-f A.Fillo-g A.Fillo-h A.Fillo-i A.Fillo-j A.Fillo-k
VÝCHODNÝ TIMOR

Dokumentárny film " Zelený ostrov pod rovníkom "

Zelený ostrov pod rovníkom Východný Timor je jeden z najmladších štátov, ktoré sa objavili v 21. storočí na politickej mape sveta. Ostrov na východnej pologuli s rozlohou okolo 38 000 km2 je vzdialený od austrálskeho Darwinu len 600 km. Na jeho územie prišla prvá vlna osídlenia z Guiney, Austrálie a východnej Indočíny už pred 40 tisíckami rokov. Portugalci a Holanďania si ostrov rozparcelovali a stal sa kolóniou, z ktorého bohatli európske krajiny :  video
Dokumentárny film " Najmladší štát sveta "

Najmladší štát sveta 600 km severne od Austrálie sa v súostroví Malé Sundy nachádza ostrov Timor. Od 16. storočia sa jeho východná časť stala kolóniou Portugalska a západná časť ostrova pripadla Holandsku. Po vyhlásení nezávislosti Východného Timoru v novembri 1975 obsadila ostrov indonézska armáda. Po štvrťstoročí boja za nezávislosť prišli na pomoc jednotky OSN a pomohli konštituovať Timor Leste s necelými 800 tisícami obyvateľov na samostatný štát :  video
Dokumentárny film " Keď vojaci spievajú ..."

Krajina horských velikánov "Keď hrmia delá, múzy mlčia." Ale nie je tomu vždy tak. Vojaci rôznych krajín v mierových misiách si vždy nájdu čas, aby ukázali svojim zahraničným kamarátom - príslušníkom misie, ale aj domorodcom kus zo svojho domova, časť zo svojej národnej kultúry, umenia a zvykov. V nasledujúcom dokumentárnom filme Antona Fillu sa spevom a tancom prenesieme na ostrov Východný Timor, do starobylého Babylonu a na končiare Kaukazu :  video
<<<  späť
Aktualizované 16. 4. 2010