A.Fillo-a A.Fillo-b A.Fillo-c A.Fillo-d A.Fillo-e A.Fillo-f A.Fillo-g A.Fillo-h A.Fillo-i A.Fillo-j A.Fillo-k
ÚZEMIE BÝVALEJ JUHOSLÁVIE

Dokumentárny film " Slováci z Iloku "

Slováci z Iloku Ilok je malé, vyše desaťtisícové mestečko na pravom brehu Dunaja vo východnom Chorvátsku. Žije tu najväčšia komunita Slovákov. Je ich tu vyše tisícky, ale v okolitých dedinách o osadách je ich na pravom aj ľavom brehu Dunaja, v Srbsku oveľa viac. Naši ľudia zo Slovenska sa začali na úrodné polia sťahovať pred viac ako dvomi stáročiami, keď po tureckých výbojoch zostali tieto kraje ľudoprázdne. Naši rodáci počas tých stáročí nezabudli na svoju reč, kultúru, ľudové zvyky :  video
<<<  späť
Aktualizované 31. 3. 2010