Umenie Východného Timoru

Na Východnom Timore sa stretne človek so všeličím, biedou ale i bohatstvom. V našom prípade nebude reč o zlate, ale o bohatstve ducha, tvorivej fantázie, kreatívnosti, slobody, ktorá sa nedá vyvážiť ničím :A. Fillo o ostrovnej republike Východný Timor

Len niekoľko kilometrov od centra hlavného mesta najmladšieho štátu sveta Timor Leste sa nachádza areál ojedinelej umeleckej školy Arte Morris. Žijú a tvoria tu mladí chlapci a dievčatá, ktorým učarovalo výtvarné umenie. Hlavnú zásluhu na realizácii tejto myšlienky má Švajčiar Luca Gancer, ktorý založil umeleckú školu pre mladých.

<<<  späť
Aktualizovanéné 25. 4. 2010