Generál z Vyšnej Boce

Roky utekajú ako voda a človek si nevedomky ani neuvedomuje ich zrýchlený beh. Patrí k nim aj generálmajor v.v. Ján Strcula, ktorý má v občianskom preukaze rok narodenia napísaný 1912. Je to vzácny človek, jeden z posledne žijúcich, ktorý sa ešte v roku 1939 sa postavil na obranu Československa. Ako mladý poručík vydal svojej batérii rozkaz k paľbe proti útočiacim henleinovcom v moravskom pohraničí, za čo bol vojenským súdom vzatý do väzby.

Jeho boj pokračoval počas Slovenského štátu v ilegalite a po vypuknutí SNP priviedol do Brezna stovky vojakov z dvoch slovenských divízií, ktoré Nemci na východnom Slovensku odzbrojili. Velil delostrelectvu v taktickej skupine Kosatec, ktorá bránila úsek Čertovica - Malužina - Kráľová Lehota a bojoval tiež ako veliteľ delostreleckej jednotky v 1. československom armádnom zbore. Po vojne sa podieľal na budovaní novej armády. Prešiel radom veliteľských funkcií vo vojskách a z armády odchádzal ako náčelník investičnej správy ministerstva obrany Československa po dovŕšení 60 rokov :A. Fillo o gen.mjr.v.v. Jánovi Strculovi.

Darmo by ste na tomto rodákovi z Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách hľadali príznaky stareckej choroby či sentimentality. Niet ich. Skôr udivuje jasnou mysľou, politickým prehľadom, analýzou svetovej a domácej situácie, formulovaním ďalekosiahlych filozofických záverov a predovšetkým svojimi výsledkami tvorivej práce. Napísal niekoľko dielov svojich memoárov. Pred 10 rokmi vyšiel len prvý diel. Na ďalšie nieto akosi vydavateľov, lebo jeho pohľad na veci je svojsky, nekonvenčný. Za to našiel záľubu v ďalšej tvorivej činnosti. Vyrezáva nádherne obrazy a najmä portréty známych osobností. Najviac jeho naturelu je mu blízky americký prezident Abraham Lincoln. Veď jeden ako druhý začínali svoju púť pri sekere.

<<<  späť
Aktualizované 11. 4. 2010