Štyri knihy - štyri svedectvá z Trenčína
Reportáž odvysielala Trenčianská televízia.
Videoinformácia je umiestnená na  vii.sk  od 13. 1. 2010

Štvoricu kníh prinášajúcich svedectvá o štyroch rôznych dobách, ktoré poznačili okolie Trenčína a jeho dejiny, vydal Trenčiansky samosprávny kraj ( TSK ) v spolupráci s Trenčianskym múzeom, ale aj s pomocou zahraničných inštitúcií, galérií, múzeí a archívov. Vydavateľom a dizajnérom všetkých je akademický architekt Marián Strieženec, autorom fotografií Jozef Ševčík.

<<< späť.


13. 1. 2010