BEZ VZNIKU ČSR ( 28.10.1918 ) BY DNES NEBOLO SAMOSTATNÉ SLOVENSKO
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Vznik ČSR je súčasťou dejín Slovenska

V dejinách civilizácie a súčasne aj každého národa existujú míľniky, ktoré sú pre konkrétnu spoločnosť určujúce na mnohé desaťročia dopredu. V moderných dejinách sú takýmito míľnikmi niektoré udalosti 20. storočia, na ktoré sa často z rôznych dôvodov zabúda. Napriek tomu mnohé udalosti odohrávajúce sa v tých rokoch mali pre Slovákov vskutku zásadný význam - každá z nich bola jedným z krokov na dlhej ceste vývoja Slovenska v Európe :

Význam vzniku Československa pre súčasné Slovensko

Dňa 28. októbra si na Slovensku (ne)pripomíname výročie vzniku Československej republiky - spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý vznikol na troskách monarchie Rakúsko-Uhorskej, jedného z porazených štátov v prvej svetovej vojne. Československá republika (ČSR) priniesla Čechom vytúženú obnovu ich štátnosti a Slovákom odtrhnutie územia Slovenska od Uhorska, druhej časti monarchie, ktorú po tzv. vyrovnaní takmer úplne ovládali maďarskí šovinisti. Vznik ČSR zastavil nie len cieľavedomú a mimoriadne brutálnu maďarizáciu slovenského národa, ale umožnil Slovákov aj do tej doby nebývalý kultúrny a národný rozvoj. Slováci sa práve v prvej ČSR dotvorili na moderný národ a to aj napriek silnej pražskej centralizácii a upieraniu pred vznikom ČSR prisľúbených národných požiadaviek.

102. výročie vzniku štátu Československo :Video je uložené na : YouTube

Československá republika existovala až do 14./15. marca 1939, kedy bola pod politickým nátlakom nacistického Nemecka prinútená sa prvý krát rozdeliť. Z vôle A. Hitlera vznikol vazalský Slovenský štát a po jeho vzniku Nemecko obsadilo (už po odobraní pohraničných území ) Čechy a Moravu. Vo sfére vplyvu nacizmu bolo Slovensko až do porážky Nemecka v roku 1945, kedy bola ČSR znova obnovená a to v hraniciach z roku 1937 (t.j. platných do Mníchovskej zrady a Viedenskej arbitráže). Povojnové Československo vydržalo až do 31. decembra 1992. Dňa 1. januára 1993 sa vtedy už ako federatívna republika znova rozdelila - vznikla samostatná Česká republika a samostatná Slovenská republika.

Súvisiaca externá informácia : Pred 102 rokmi vznikla Československá republika

28. október 1918 historici radia medzi najdôležitejšie dátumy v dejinách moderného Slovenska. Vznik ČSR si v Česku pripomínajú 28. októbra štátnym sviatkom - na Slovensku nie. Slovensko sa doslova vzdalo tých období vlastnej histórie, ktoré prežilo spolu s inými národmi. To sa týka nie len obdobia, keď bolo súčasťou Uhorska, ale aj obdobia v ČSR. Časť ľudí na Slovensku vníma vznik a existenciu ČSR tak, akoby táto časť histórie patrila iba Čechom a ako keby sa novodobé dejiny Slovenska začínali až 1. januára 1993, prípadne 15. marca 1939. Existencia prvej ČSR je pritom obdobím, ktoré môže Slovákov oprávnene napĺňať hrdosťou. Bol to demokratický štát, ktorý umožnil nie len kultúrne pozdvihnutie slovenského národa, ale ktorý sformoval základy tradície demokratickej politiky, na ktorú je možné nadväzovať až do dnešných dní...

Súvisiace informácie sú na stránke s odkazmi na externé informácie a vysvetlenie pojmov použitých v tomto článku : otvoriť >>>

Nasledujúca informácia : Príchod dočasnej čs. vlády na Slovensko

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 29.10.2009 - Aktualizované 28.10.2012