Začiatkom leta 1943 prevzali Spojenci iniciatívu na všetkých frontoch vojny
obr.13273.1aa avizo_30713cb avizo_0713db avizo_0713ea avizo_0713fa

Rokovania Spojencov na konferenciách v roku 1943

Prvá konferencia vedúcich predstaviteľov Veľkej Británie a USA sa začala už 14. januára 1943 v marockej Casablanke. Po desaťdňovom rokovaní bolo prijaté rozhodnutie, že po skončení afrického ťaženia bude v júni nasledovať vylodenie na Sicílii, pričom otvorenie druhého frontu vo Francúzsku bolo odložené až na rok 1944. Dôležitou podmienkou na začatie jeho prípravy bolo zlikvidovanie nebezpečenstva od nemeckých ponoriek, sústredenie inváznych vojsk aj letectva USA na Britských ostrovoch a oslabenie nemeckého hospodárstva systematickým strategickým bombardovaním. Spojenci sa dohodli tiež zvýšiť dodávky s pomocou pre Sovietsky zväz a poskytnúť všestrannú pomoc protijaponským silám v Číne.

obr.13273a
Delegácie USA a V. Británie na konferencii v Casablanke.

Prezident USA F. D. Roosevelt na konferencii formuloval vojnové ciele Spojencov : bezpodmienečná kapitulácia Nemecka, Japonska aj Talianska a ich ideológie, založenej na dobývaní a podmaňovaní si iných národov. V roku 1943 sa konali ešte tri konferencie, z ktorých asi najvýznamnejšia sa konala od 28. novembra do 1. decembra v Teheráne. Konferencia "Veľkej trojky" sa konala po zlepšení vzťahov západných Spojencov k ZSSR, najmä zásluhou októbrového stretnutia ministrov zahraničných vecí v Moskve. Čína sa jej nezúčastnila, aby sa nezhoršovali sovietsko-japonské vzťahy. Na konferencii v Teheráne sa ministerský predseda Veľkej Británie ocitol so svojimi stanoviskami v čiastočnej izolácii, pretože prezident USA položil jednoznačný dôraz na dorozumenie so Stalinom vo veci povojnového usporiadania sveta. Podrobnejšie externé informácie sú tu : otvoriť >>>

Súvisiace externé informácie : Spojenci v druhej svetovej vojne.

( administrátor )


<<<  späť
Vymenené 25.2.2023 - Aktualizované 25.2.2023