Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Po boku vojsk armád víťaznej protifašistickej koalície 1939-1945
( informácia o novej výstave )

Po 1. vydaní brožúry "Po boku armád víťaznej protifašistickej koalície 1939 - 1945" bola za prostriedky z 2% daní v roku 2021, získaných členmi a sympatizantmi ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, zhotovená pod rovnakým názvom aj nová putovná výstava. Pre jej veľký počet výstavných listov vo formáte A3 bola rozdelená na dve časti - na čs. západný a na čs. východný odboj. Na začiatku oboch častí výstavy sú rovnaké 3 kapitoly (7 výstavných listov) ako úvod k jej hlavnej téme. To znamená, že jej obe časti môžu byť prezentované autonómne - výstavné listy sú polaminované.

Ukážka brožúry a jej štruktúry :
obr.brozura1 obr.brozura2 obr.brozura3
Obálka brožúry - jej začiatok a koniec s poslednou stránkou obálky - má 40 strán
textu a 160 dobových foto, farebný obal a 12 foto zástav čs. zahraničného vojska
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Obsah brožúry :

 • Zástavy československého vojska vo Francúzsku, čs. jednotiek na Blízkom východe a v Británii
 • Druhá svetová vojna a účasť SR v bojoch po boku Nemecka ako úvod
 • Slováci v československom zahraničnom vojsku v rokoch 1939 - 1945
 • Česká a slovenská légia v Poľsku
 • Československé vojsko vo Francúzsku
 • Bojovali na Blízkom východe a v Severnej Afrike
 • Československé vojsko sformované vo Veľkej Británii
 • Československá samostatná obrnený brigáda vo Británii
 • Československé perute Kráľovského letectva
 • Československé vojsko v Sovietskom zväze
 • 1. čs. samostatný prápor v ZSSR
 • 1. čs. samostatná brigáda v ZSSR
 • 1. čs. armádny zbor v ZSSR
 • 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR
 • Československé letecké jednotky v ZSSR
 • 1. čs. armádny zbor v ZSSR v bojoch za oslobodenie Československa
 • Zástavy československého vojska v Sovietskom zväze
 • Výstava bola vyhotovená úpravou stránok brožúry do konca decembra 2022 a od 9. januára 2023 je dostupná v divadelnej časti Posádkového klubu Trenčín. Obe jej časti sú spojené a umiestnené na štyroch obojstranných paneloch. V jej 2. časti je v tomto prípade vynechaných 7 spoločných úvodných listov. Na tretej foto je "pozývací" panel, ktorý je umiestnený vo vestibule Posádkového klubu Trenčín :

  obr.vystava1 obr.vystava2 obr.vystava3
  Pohľad na začiatok výstavy, na posledný obojstranný panel
  a na samostatný prezentačný panel so zavesenou brožúrou
  ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

  V zahraničnom československom vojsku počas druhej svetovej vojny bojovali tisícky našich príbuzných a spoluobčanov - zoznam rodákov z mesta Trenčín je na pozývacom aj poslednom panely výstavy. Zoznam rodákov z (predvojnového) trenčianskeho okresu bude prezentovaný pri otvorení výstavy aj pre verejnosť samostatne.

  obr.vystava1a2x obr.vystava1a2y obr.vystava1a2z
  Prvé výstavné listy oboch častí výstavy, ich spoločné a posledné výstavne listy
  ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

  Spoločné výstavne listy :

 • Druhá svetová vojna a účasť SR v bojoch po boku Nemecka ako úvod
 • Slováci v československom zahraničnom vojsku v rokoch 1939 - 1945
 • Česká a slovenská légia v Poľsku *)
 • ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 zhotovil výstavu ako putovnú, lebo predpokladá ju ponúkať na prezentácie Oblastným výborom SZPB a ich základným organizáciám, klubom vojenskej histórie, obciam a školám, po dohovore aj na výstavných listoch formátu A4. Spôsob dopravy a prezentácie výstavy bude treba spresniť dohovorom.

  *) Budúci čs. vojaci prichádzali do Francúzska, Veľkej Británie a ZSSR v roku 1939 najmä cez Poľsko.

  ( Text a foto M. Ondráš - vedúci projektu )

  Súvisiace informácie : Brožúru vo formáte PDF je možné si stiahnuť tu : otvoriť >>>

  ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

  <<<  späť na hlavnú stránku
  Vložené 20.1.2023 - Aktualizované 23.1.2023