Priebeh oslobodzovania územia Slovenska a ČSR od nacistických okupantov
09120a 09120b 09120c 09120d 09120e

Hlavné mesto Slovenskej republiky bolo oslobodené 4. apríla 1945
( 1. príloha k informácii č. 153 )

Oslobodzovanie územia Slovenska sa začalo 20. septembra 1944 vstupom prvých jednotiek sovietskej Červenej armády na územie východného Slovenska po otvorení Východokarpatskej operácie. Ako prvé na územie južného Slovenska vstúpili po otvorení Budapeštianskej operácie zväzky sovietskej 40. armády a jej veleniu podriadené zväzky 4. Rumunskej kráľovskej armády bojujúcej na pravom krídle 2. ukrajinského frontu : otvoriť >>>

V polovici decembra 1944 Hitler nariadil urobiť z Bratislavy nedobytnú pevnosť, (Festung Pressburg) ktorá mala brániť Viedeň, Rakúsko aj Nemecko pred útokom Červenej armády. Obrane Bratislavy velil plukovník Conrad von Ohlen, ktorý mal k dispozícií 3 obranné pásma, na ktorých mala sovietska Červená armáda vykrvácať. Bratislavu okrem nemeckých síl bránili aj poslední Hitlerovi spojenci - maďarskí vojaci fašistickej strany Šípových krížov, členovia slovenskej Hlinkovej gardy aj nemeckí obyvatelia žijúci v Bratislave.

2. apríla 1945 prvosledové jednotky sovietskej 7. gardovej armády generála Michaila S. Šumilova a Rumunskej kráľovskej armády začali útok na Bratislavu. Do 3. apríla oslobodili východné štvrte Bratislavy (Vajnory, Jurajov Dvor, Dynamit Nobel, Vrakuňa a.i.) a zatlačili nemecko-maďarské sily do centra mesta. 4. apríla sa začal hlavný útok na centrum Bratislavy, v ktorej sa rozhoreli pouličné boje s vojakmi sovietskej ČA, podporovanými rumunským tankovým plukom a námornou pechotou Dunajskej flotily. Plukovník von Ohlen sa rozhodol vydať Bratislavu ČA a dal rozkaz ustúpiť, za čo bol popravený. Bratislava bola približne 16. hodine 4. apríla 1945 oslobodená celá:Reportáž je umiestnené na : YouTube

Boje sa po oslobodení centra mesta presunuli na západné okrajové štvrte Bratislavy (Devín, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Lamač a.i.), kde sa bojovalo do 6. apríla a aj tieto oblasti dokázali Sovieti a Rumuni od Nemcov, Maďarov či slovenských kolaborantských gardistov oslobodiť. Pri oslobodzovaní Bratislavy padlo 742 sovietskych a rumunských vojakov, 470 nemeckých a maďarských vojakov a počas bojov zahynulo 121 miestnych civilistov. Video o oslobodení mesta Bratislava z pripravovaného dokumentu "Ozveny vojen" je tu : otvoriť >>>

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava bolo oslobodené v priebehu prvej časti útočnej Bratislavsko-brnianskej operácie v období od 25. marca 1945 do 11. apríla 1945, v ktorom bola oslobodená Bratislava a vybojované predmostie na rieke Morava. Druhá etapa trvala od 12. apríla 1945 do 5. mája 1945 sa skončila oslobodením Brna a útokom na sever k Olomoucu v ústrety vojskám 4. ukrajinského frontu sovietskej Červenej armády. Podrobnejšia externá informácia je tu: otvoriť >>>

II. svetová vojna Európe sa skončila v Berlíne bezpodmienečnou kapituláciou ozbrojených nemeckých sil nacistického Nemecka z 8. na 9. mája 1945 a obnovením Československej republiky po oslobodení jej hlavného mesta Prahy vojskami Červenej armády.

( administrátor použil linky aj z Wikipedie )


<<<  späť na info-153 Oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 a 1945
Vymenené 06.04.2024 -Aktualizované 07.04.2024