Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Náučno-poznávací zájazd do Brezovej pod Bradlom, Košarísk a na Bradlo
( Malý výlet za poznaním histórie )

17. augusta 2021 uskutočnil KVH PFO / ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 druhý náučno-poznávací zájazd s cieľom navštíviť rodný kraj aj miesto posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika. Prvou zástavkou bola Brezová pod Bradlom, kde si účastníci zájazdu prehliadli na námestí pamätníky významných osobností, rodákov mesta. Externá informácia o meste Brezová pod Bradlom je tu : otvoriť >>>Reportáž je umiestnené na : YouTube

Prvým bodom programu v meste Brezová pod Bradlom bola prehliadka jeho námestia. Účastníkov zájazdu prekvapilo veľké množstvo pamätníkov a pamätných tabúl na významné udalosti aj rodákov a občanov mesta. Mnohí z nich sa zaslúžili nielen o slávu svojho mesta a regiónu, ale bojovali aj za samostatnosť svojho národa a územia Slovenska, ako aj za jeho slobodu v 19. a 20. storočí. Video o ich obnove v meste je tu : otvoriť >>>

obr.21441a 21441b
Prehliadka základnej expozície o Dušanovi S. Jurkovičovi
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po krátkom občerstvení a kávičke nasledovala návšteva múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom ako druhý bod programu návštevy mesta. Účastníci zájazdu sa postupne zoznámili so zaujímavou históriou mesta aj s jeho významnými rodákmi a občanmi. Najslávnejší z nich bol architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorý zanechal po sebe mnoho významných pamiatok v meste a jeho okolí, ale aj na Slovensku, Morave a Haliči. Externá informácia je tu : otvoriť >>>

obr.21441c 21441d
Prezentácia diela D. S. Jurkoviča v kúpeľoch Luhačovice
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Najznámejšou dielom D. S. Jurkoviča na Slovensku je asi mohyla na vrchu Bradlo, v ktorej je pochovaný generál Milan Rastislav Štefánik a dvaja piloti lietadla, v ktorom zahynuli pri lete na územie Slovenska 4. mája 1919. Účastníkom zájazdu boli prezentované jej projekty, priebeh stavby aj pohrebu, ktorého scenár navrhol Jurkovič a osobne ho režíroval až po uzatvorenie mohyly. Klipy z pohrebu boli premietnuté ako súčasť expozície múzea. Video o múzeu je tu : otvoriť >>>

obr.21441e 21441f
Oboznámenie sa so stavbou mohyly na Bradle
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po informáciách získaných v múzeu a obede bol nasledujúcim bodom programu zájazdu výjazd k mohyle na Bradle, ktorú časť jeho účastníkov navštívila a prezrela si prvý krát v živote. Mnohých z nich prekvapil výhľad z Bradla na všetky svetové strany, ktorý vznikol po vyrúbaní vysokých stromov, zakrývajúcich mohylu zo širokého okolia pod Bradlom. Video o mohyle na Bradle a jeho okolí je tu : otvoriť >>>

obr.21441g 21441h
Spoločné foto na Bradle a dvore múzea M. R. Štefánika
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Posledným cieľom zájazdu bola návšteva múzea generála M. R. Štefánika v Košariskách, zriadeného v jeho rodnom dome - na fare jeho otca. Aj keď viacerí účastníci zájazdu múzeum už navštívili, jeho nová expozícia zaujala aj ich. Na záver účastníci zájazdu položili kyticu kvetov k pomníčku pilota M. R. Štefánika na dvore múzea. K pomníčku ju položil najmladší účastník Adamko. Video o novej expozícii Múzea M. R. Štefánika v Košariskách je tu : otvoriť >>>

( Text a foto : M. Ondráš )

Mnoho účastníkov zájazdu sa o aktivite klubu vyjadrila vysoko pozitívne. Pokiaľ nám to situácia dovolí, budeme pokračovať v organizácii podobných náučno-poznávacích zájazdov. K informácii sú ako prílohy použité odkazy na Wikipédiu a videá You Tube.

( administrátor )

<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 15.7.2021 - Aktualizované 18.8.2021