Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Účasť delegácie Trenčanov na odhalení sochy čs. legionára v Seredi
( 1. koncept informácie )

26. októbra 2021 bol na Námestí republiky v Seredi odhalený pomník s novou sochou československého legionára. Dielo je kópiou sochy stojacej v centre mesta od roku 1929, ktorá však bola v rokoch 1958 - 1959 z ideologických dôvodov odstránená. Vznik nového pomníka finančne podporilo ministerstvo vnútra, mesto Sereď, Ministerstvo obrany ČR a Nadácia M. R. Štefánika. Pomník je venovaný pamiatke jednotkám čs. legionárov z Talianska, ktoré po vzniku Československa oslobodzovali na prelome rokov 1918 - 1919 západné Slovensko. Podrobnejšia externá informácia je tu >>>Reportáž je umiestnené na : YouTube

Na pozvanie primátora mesta Sereď a aktivistov z Čs. obce legionárskej a Nadácie M. R. Štefánika sa odhalenia pomníka so sochou čs. legionára z Talianska zúčastnila aj delegácia dvoch klubov z Trenčína. Trenčianske kluby s uvedenými občianskymi združeniami už niekoľko rokov spolupracujú a jednou z foriem ich spolupráce je o.i. aj obojstranná účasť na klubových aktivitách.

obr.21447a obr.21447b obr.21447c
Súčasný aj pôvodný pomník so sochou čs. legionára v Seredi
a aktivisti ČSOL v historických rovnošatách pred pamätníkom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po vyhlásení vzniku nového československého štátu v Prahe 28. októbra 1918 a prihlásení sa Deklaráciou slovenského národa slovenskými predstaviteľmi v Martine 30. októbra 1918 k spolužitiu s českým národom v spoločnom štáte, zmietali územie Slovenska nepokoje. Vojenské jednotky na Slovensku zostali väčšinou verné maďarskej vláde v Budapešti. Preto mnohí Česi a Slováci, ktorí sa vracali z frontu domov, museli začať bojovať a zomierať za svoju spoločnú vlasť ako čs. dobrovoľníci. Jednotky z vojakov a členov Sokola obsadili v novembri a decembri 1918 časť územia západného Slovenska, vrátane Serede, ale až koncom decembra, po príchode čs. légií z Talianska, získala čs. vláda svoje vlastné vojsko. Podrobnejšie externé informácie sú tu : otvoriť >>>

Informácie o začiatkoch spolupráce dvoch trenčianskych klubov s Českolovenskou obcou legionárskou aj s nadáciou M. R. Štefánika sú tu :

  • Výstava "Československé légie 1914 - 1920" v Trenčíne : otvoriť >>>
  • Výstava "Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920" v Trenčíne : otvoriť >>>
  • ( administrátor KVT pri PK TN )

    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 6.11.2021 - Aktualizované 7.11.2021