Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Aktivity Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja v apríli 2022
( súčasťou informácie sú prílohy )

Na pozvanie primátora mesta sa zúčastnila dňa 11. apríla 2022 delegácia Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja stretnutia k 77. výročiu oslobodenia Trenčína od nemeckých okupantov a domácich fašistov. Štyri delegácie profesijných klubov, pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, spoločne položili veniec k pamätníku obetí nemeckých okupantov na Brezine s delegáciou Klubu vojenských veteránov Trenčín.

obr.22551 obr.22451b
Stretnutia sa zúčastnil aj 100 ročný člen kpt.v.v. Š. Šteflovič.
101 ročný K. Steklý prekvapil gratulantov aj pohostinnosťou.
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja 27. apríla 2022 blahoželal najstaršiemu Karolovi Steklému klubu k 101. narodeninám spoločne aj s delegáciou Spoločnosti M. R. Štefánika. Náš najstarší člen sa zaujímal o činnosť klubu a informoval gratulantov, že nachystal pre nich niekoľko historických dokumentov zo svojho už rozsiahleho archívu. Podrobnejšia informácie je na stránkach SMRŠ tu : otvoriť  >>>

obr.22551c1 obr.22451c2
S komentárom k jednotlivým panelom vystúpil predseda KVH-PFO
a gen.mjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič aj za Klub generálov SR
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na pozvanie riaditeľa gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa dňa 29. apríla 2022 delegácia KVH-PFO zúčastnila slávnostného odhalenia pamätných tabúl bývalým študentom župného gymnázia, brigádnemu generálovi v.v. Imrichovi Gablechovi a poručíkovi i.m. Adamovi Adamovicovi. Klub zapožičal gymnáziu výstavu "1. čs. pešia divízia vo Francúzsku 1939-1940, ktorej dobrovoľníkom bol aj študent Adamica. Podrobnejšia informácia je tu : otvoriť  >>>

Informácie o prezentácii výstavy v predchádzajúcich rokoch sú tu: otvoriť  >>>

( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 15.6.2022 - Aktualizované 8.8.2022