Aktuálne informácie o činnosti vybraných profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána znakSZPB Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie k 78. výročiu oslobodenia mesta na trenčianskej Brezine
( súčasťou informácie sú prílohy )

K pamätníku na Brezine si 13. apríla 2023 prišli pripomenúť 78. výročie oslobodenia mesta poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín, brigádny generál Jozef Ševčík s delegáciou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, plukovník Roland Bartakovič s príslušníkmi Vojenskej polície, riaditeľ úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Marek Briestenský, prednosta Okresného úradu Trenčín Roman Kozáček, predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Trenčín Miroslav Malay s tajomníčkou Oblastnej organizácie SZPB Trenčín Evou Poulovou a delegácia Oblastnej organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom vedená predsedom Kamilom Krištofíkom. Položiť veniec k pamätníku obetí nemeckých okupantov a slovenských kolaborantov prišli aj členovia SZPB z Trenčína, delegácie Jednoty dôchodcov Slovenska, Rady starších, vojenských aj vojnových veteránov a žiaci trenčianskych základných škôl. Primátora mesta Richarda Rybníčka zastupoval viceprimátor Patrik Žák :

obr.23459a obr.23459b obr.23459c
Delegácia TSK, OÚ Trenčín, mesta Trenčín a pozvaných starostov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po položení vencov delegáciami k pamätníku a príhovoroch pozvaných hostí a viceprimátora mesta Trenčín vystúpil nový predseda Oblastnej organizácie SZPB Trenčín Miroslav Malay, ktorý vo svojom príhovore uviedol informácie o vývoji situácie v regióne pred oslobodením Trenčína a pripomenul, že by sa nemalo zabudnúť na skutočnosť, že počas oslobodzovania okresu Trenčín zahynulo cez dva a pol tisíca vojakov, ako aj miestnych občanov. Súvisiaca informácia KVH-PFO je tu : otvoriť >>>

obr.23459d obr.23459e obr.23459f
Delegácie SZPB Trenčín, Klubu vojenských veteránov Trenčín,
SZPB a Klubu vojenských veteránov Nové Mesto nad Váhom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda s tajomníkom Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja ( KVH-PFO) odovzdal po pietnej spomienke Záslužnú medailu Partizánskej brigády Jána Žišku brigádnemu generálovi Jozefovi Ševčíkovi za dlhodobú pomoc a podporu, plukovníkovi vo výslužbe Vladimírovi Trgalovi z organizácie v Novom Meste nad Váhom za viacročnú spoluprácu. Pamätné medaile odovzdali starostovi obce Lubina Martinovi Beňatinskému, starostovi obce Bzince pod Javorinou Dušanovi Malíkovi a exstarostovi tej istej obce Pavlovi Bahníkovi za dlhodobú spoluprácu.

obr.23459j obr.23459k obr.23459l
Akt odovzdávania medailí, v strede je pamätná medaila
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Okrem delegácií sa stretnutia zúčastnili aj desiatky občanov Trenčína a po niekoľkých rokoch znova prišli na Brezinu aj žiaci z viacerých škôl. Ich účasť na stretnutiach k výročiam bojov za slobodu vytvára predpoklady, že sa o histórii nášho mesta a regiónu dozvedia o niečo viac, než sa učia v škole. Ako aj to, že za našu slobodu zaplatili v bojoch svojím životom tisíce vojakov oslobodzovacích armád.

obr.23459g obr.23459h obr.23459i
Delegácie miestnych občianskych združení a organizátorov
diaľkového turistického pochodu Vojenská päťdesiatka
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Neoddeliteľnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín a jeho širšieho okolia je už po desaťročia diaľkový turistický pochod s názvom "Vojenská päťdesiatka" z Trenčína na Jankov vŕšok. Zúčastňujú sa ho nielen športovci, turisti a občania Trenčína a okolitých obcí, ale aj z okolitých okresov a dokonca aj z Moravy. Informácie o histórii Vojenskej päťdesiatky sú tu : otvoriť >>>

obr.23459m obr.23459n obr.23459o
Prezentácie účastníkov pochodu v Trenčíne, ich príchodu na
Jankov vŕšok a akt položenia kytíc na hroby pred pamätníkom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Poznámka : Staršie informácie, uvedené na tejto stránke ako súvisiace informácie, budú postupne znova aktualizované.

Súvisiace informácie :

  • Oslobodenie obcí a mesta Trenčín v apríli 1945
  • Mesto Trenčín bolo oslobodené 10. apríla 1945 iba po Váh
  • Oslobodzovanie Slovenska v rokoch 1944-1945
  • ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 16.4.2023 - 17.4.2023