Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

V Trenčíne sa konala vedomostná súťaž „Medzníky 2. svetovej vojny“
( súčasťou informácie sú prílohy )

Po doručení pokynov, propozícií a podkladov pre vedomostnú súťaž „Medzníky 2. svetovej vojny“, zaslaných ÚR SZPB, tajomníčka tieto poslala na Regionálny úrad školskej správy Trenčín, ktorá rozoslala pokyny , propozície a testy pre školské kolá súťaže na jednotlivé školy v regióne. Predmetná súťaž pre žiakov 8.a 9. tried mala v minulých rokoch dobrú účasť aj výsledky , bola prerušená opatreniami proti nákaze COVID. Po ukončení školských kôl sa do okresného kola súťaže prihlásilo osem škôl z dvoch okresov. Predsedníctvo Oblastnej organizácie SZPB Trenčín si rozdelilo úlohy a pripravilo jej okresné kolo v Trenčíne. Súťaž sa konala 20. apríla 2023 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín dopoludnia. Zúčastnilo sa jej deväť družstiev z ôsmych škôl - zoznam je tu : otvoriť  >>>

obr.23460a obr.23460b
Obr. 01 a obr. 02 – otvorenie súťaže v PK TN
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po prezentácii družstiev, žiakov a ich učiteľov privítal prítomných podpredseda OblV SZPB Trenčín Miroslav Ondráš, ktorý priebeh súťaže moderoval, predstavil organizátorov súťaže a tajomníčka OblV Eva Poulová súťažiacich aj ich učiteľov. Pred začiatkom súťaže sa k účastníkov prihovoril predseda OblV SZPB Trenčín Miroslav Malay, ktorý ich na súťaži privítal, poďakoval za záujem o historické fakty a poprial im do súťaže veľa úspechov. Zároveň upozornil na skreslený výklad dejín, ktorý prinášajú niektoré masmédiá a odporučil porovnávať si zdroje informácií.

obr.23460c obr.23460d
Obr. 03 a 04 – súťažiaci žiaci a ich učitelia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Moderátor oboznámil prítomných s programom súťaže a vyzval predsedu poroty Karola Glamoša, aby vydal súťažiacim tlačivá testov, ktoré bude vypĺňať každé družstvo spoločne, pripomenul im, že ak niečomu neporozumejú, jeden zdvihne ruku a privolá člena poroty k podaniu vysvetlenia a vydal pokynu k začiatku súťaže. Porota bola doplnená o jednu učiteľku a jedného učiteľa, ktorých si medzi sebou prítomní učitelia zvolili. Žiaci ktorí odovzdali testy, dostali desiatu a prezreli si vo vestibule PK TN výstavu ZO SZPB generála Goliana Trenčín – 1. Porota začala pracovať už po odovzdaní prvých testov.

obr.23460e obr.23460f
Obr.05 a 06 – hodnotiaca porota a jej predseda
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po prestávke na desiatu a prezretí si výstavy o aj našich rodákoch, ktorí bojovali v zahraničí po boku Spojencov v čs. vojenských jednotkách za slobodu svojej vlasti, vyhlásil predseda poroty počty bodov, dosiahnuté jednotlivými družstvami v odovzdaných testoch z možného maximálneho počtu 68 bodov. Keď Eva Poulová pripravila ceny pre prvé tri družstva a porota diplomy, predseda poroty oznámil umiestnenie družstiev na prvých troch miestach, počínajúc 3. miestom. Diplomy a ceny odovzdával žiakom Miroslav Malay a Eva Poulová :

obr.23460g obr.23460h
Obr.07 a 08 - ceny pre víťazov a družstvo umiestnené na 3. mieste
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

3. miesto v súťaži získalo družstvo Gymnázia J. Jesenského z Bánoviec nad Bebravou za 54,00 bodov v zložení : Dominika Kasalová, Roman Ševčík a Samuel Jánošík privedené učiteľom Máriom Kutišom

obr.23460i obr.23460j
Obr. 09 a 10 – skvelé družstvo z Hornej Súče
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo Základnej a Materskej školy Michala Rešetku v Hornej Súči v zložení Filip Peter, Hieroným Ondračka, Tobias Lukšo za 56 bodov, vedení učiteľkou Nadeždou Plevovou.

obr.23460k obr.23460l
Obr.11 a 12 zo ZŠ na ul. L. Novomestského v Trenčíne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Víťazom súťaže sa stalo družstvo žiakov zo ZŠ na ul. L. Novomestského v Trenčíne za 58,50 bodov v zložení Michal Hlávka, Jasmína Goldová a Kristián Prummer, ktoré na súťaž priviedol učiteľ Peter Porošin. Družstvo ich školy sa v minulosti za 1. miesto v oblastnej súťaži zúčastnilo celorepublikovej súťaže v Banskej Bystrici.

obr.23460m
Obr.13 – Záver vedomostnej súťaže
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po odovzdaní diplomov a cien prvým trom víťazným družstvám sa predseda OblO SZPB Trenčín poďakoval všetkým za účasť v súťaži a poprial im, aby ich záujem o reálne historické fakty nepoľavil ani v budúcnosti.

Predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, pôsobiaceho v Posádkovom klube Trenčín, informoval prítomných učiteľov o možnosti navštíviť výstavu o účasti našich rodákov, ktorí bojovali v zahraničí po boku víťazných Spojencov v čs. vojenských jednotkách za slobodu svojej vlasti. Podrobnejšie informácie sú tu : www.klubvtn.info otvoriť  >>>

Organizátori súťaže aj touto cestou ďakujú Márii Huszlicskovej, vedúcej Posádkového klubu Trenčín, za poskytnutie priestorov pre súťaž.

( Text : Predsedníctvo OblO SZPB Trenčín – Foto : Eva Talianová )

<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 30.5.2023 - Aktualizované 1.5.2023