Trianonská zmluva oslobodila nemaďarské národy Uhorska od asimilácie
v dôsledku realizácie brutálneho maďarského šovinizmu v štátnej politike

( v stránke sú odkazy na podrobnejšie informácie )

Trianonská mierová zmluva je jednou z parížskych mierových zmlúv, tvoriacich Trianonský mierový systém, ktorým boli po skončení Veľkej vojny stanové hranice nástupníckych štátov vo vojne porazeného Rakúsko-Uhorska. Trianonská zmluva riešila hranice maďarského štátu ako nástupcu bývalého Uhorského kráľovstva, tvoriaceho jednu časť duálneho súštátia Rakúsko-Uhorsko. Zmluva bola podpísaná aj predstaviteľmi novej Maďarskej republiky 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon v zámku Versailles pri Paríži. Maďarská republika sa musela vzdať 71,5 % území bývalého Uhorska, ktoré boli rozdelené medzi jeho nástupnícke štáty takto :

 • Československá republika - Slovensko a Podkarpatská Rus,
 • Rumunské kráľovstvo - Sedmohradsko ("Transylvánia")a Banát,
 • Kráľovstvo SHS - Kráľovstvo chorvatsko-slavonské, Vojvodina a Banát,
 • Rakúsko – Burgenland.

  0994m1
  Rozdelenie územia bývalého Uhorska medzi nové nástupnícke štáty
  ( mapa sa po "kliknutí" zväčší )

  V dôsledku Trianonskej zmluvy zostalo v novom Maďarsku 7 miliónov obyvateľov z 20,8 milióna obyvateľov bývalého Uhorska. Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo Uhorsko v Chorvátsku. Podobne ako Nemecko, ani maďarská armáda nesmela mať viac ako 35 000 vojakov a nesmela mať povinnú vojenskú službu. Maďarsko sa muselo vzdať aj nároku na územia mimo Európy, ktoré patrili bývalej habsburskej monarchii. Trianonská zmluva predstavuje dodnes pre Maďarov trauma, ktoré komplikovalo ich vzťahy k susedným štátom s maďarskými menšinami v minulosti a negatívne ich ovplyvňuje ešte aj dnes...  Videoklip je prevzatý z YouTube

  O čo ide súčasným maďarským populistom, iredentistom a revizionistom všade tam, kde Maďari ako stredoeurópska menšina žijú ? Odpoveď je v súhrne maďarských štátnych politík a doktrín, ktoré vznikali po Trianone aj počas druhej svetovej vojny - práve na ne nadviazali generácie maďarských nacionalistických politikov po roku 1945, ako aj niektorí súčasní. Za rozpad Uhorska môžu hlavne maďarskí nacionalisti svojím brutálnym postojom k nemaďarským menšinám. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>> 

  0994m2

  Podobnosť mapy Karpatskej kotliny a mapy bývalého Uhorska
  je vraj "iba náhodná" - podobné mapy sú dostať v obchodoch !
  ( mapa sa po "kliknutí" zväčšia )

  Maďarskí nacionalisti sa totiž rozhodli sformovať vo viacejnárodnostnom Uhorsku jednotný etnický maďarský národ. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní na dosiahnutie svojho cieľa si zvolili iba brutálnu asimiláciu nemaďarských národov. Dôsledky ich šovinistickej politiky sa prejavili po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Maďarskej republiky - nemaďarské národy bývalého Uhorska odmietli už ďalej žiť s Maďarmi v ich novom, už samostatnom štáte. Externá informácia Trianonská mierová zmluva a Maďarsko je tu : otvoriť >>> 

  Predchádzajúca informácia je tu >>>

  Príloha s odkazmi na podrobnejšie informácie a vysvetlenie pojmov použitých v tejto informácii je tu : otvoriť >>>

  ( administrátor použil mapy aj z Wikipedie )


  <<<  späť na hlavnú stránku.
  Vymenené 6.6.2009 - Aktualizované 14.6.2020