Výzva Klubu vojenských veteránov v Trenčíne klubom Zväzu vojakov SR
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

V Ý Z V A

Znak ZV SR Znak EUROMILu
My členovia a členky Klubu vojenských veteránov v Trenčíne, ktorý je členskou organizáciou Zväzu vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a základnou organizáciou č. 6 Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne - v súčasnej dobe je najväčším klubom vojenských veteránov na Slovensku :

Vyzývame, všetky kluby vojenských seniorov a vojakov v činnej službe združených vo Zväze OS SR, profesné združenia vojenských seniorov v okruhu pôsobnosti MO SR, ako aj základné organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska - pripojte sa spolu s nami, Klubom vojenských veteránov Trenčín, k mestu ROVERETO v Taliansku a mestu RÍČANY v Českej republike, ktoré bolo signatárom tzv. Řičanskej výzvy, v ktorej vyzvali obce a mestá v ČR a Európe k dôstojnej piete a spomienkam na obete vojen, ozbrojeného násilia, bez rozdielu, či patrili k víťazným alebo k porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, boli rôznych národností alebo rás. Výzva vznikla na ich počesť, ako spomienka ukončenia I. svetovej vojny. Oslovila mestá a obce v Západnej Európe, USA a Kanade. Od roku 2005 postupuje do Východnej Európy a do Ázie :  viac >>>

Využime svoje organizačné možnosti a spoločenský vplyv na oslovenie volených predstaviteľov samospráv, obcí a miest v ktorých žijeme a pôsobia naše organizácie, aby prijali túto výzvu a našou pomocou pripravili dôstojnú spomienku na padlých v dvoch svetových vojnách a rôznych ozbrojených konfliktoch. Medzinárodný deň vojnových veteránov si každoročne pripomíname dňa 11. 11. o 11,00 hod. Pripojme sa k zvonu mieru, ktorí znie celým údolím mesta Roveret v tento deň a danú hodinu.

Navštivme hroby neznámych vojakov a miesta hromadných hrobov. Organizujme spoločnú pietu na vojenských cintorínoch a hroboch tých, čo položili životy za našu slobodu. Položme papierové červené maky - symbol bojiska na Flámskych poliach. Zapaľme sviečku, aby ani jeden plamienok nesvietil len na pamiatku padlých, ale aj nám živým na cestu k mieru a porozumeniu medzi národmi :  viac >>>

Trenčín 31. 3. 2011

plk.v.v. Ing. Peter Forgách
v.r.
predseda KVV Trenčín


<<<  späť
Aktualizované 30. 3. 2011