vvv-01 vvv-02 vvv-03 vvv-04 vvv-05 vvv-06 vvv-07 vvv-08 vvv-09 vvv-10 vvv-11 vvv-12 vvv-13 vvv-14 vvv-15 vvv-16 vvv-17 vvv-18 vvv-19 vvv-20 vvv-21 vvv-23 vvv-24 vvv-25

Nacistické Nemecko napadnutím ZSSR otvorilo východný front
( modrý text je aj prepínačom na viac informácií )

Zámer zničiť Sovietsky zväz prezentoval A. Hitler už vo svojej knihe Mein kampf ( Môj boj ). Svoj plán na napadnutie ( vtedajšieho ) Sovietskeho zväzu ( ZSSR ) vyhlásil 18. decembra 1940 pod krycím názvom "operácia Barbarossa". Hitlerova direktíva č. 21 predpokladala vytvoriť iba tri útočné hroty ofenzívy, pričom ťažisko útočnej operácie malo ležať na severe smerom k mestu Leningrad a bývalým pobaltským zemiam. Tam mali skupiny armád "Sever" a "Stred" spoločne zničiť sovietske sily, potom zaútočiť na Moskvu a obsadiť ju. Externá informácia je tu >>>

Wilhelm Keitel, šéf hlavného veliteľstva brannej moci (OKW) podpísal 13. marca 1941 "Pokyny k smernici č. 21", ktoré sa majú uplatňovať na osobitých územiach. Tajný dokument obsahoval smernice, akým spôsobom nemecká branná moc usporiada pomery na území ZSSR po skončení operácie Barbarossa. Súčasťou pokynov bolo aj ustanovenie, že "v zmysle príprav politickej správy bude ríšsky vodca SS poverený osobitými úlohami. Represívne akcie toho typu mal zabezpečovať Einsatzgruppen" (pohotovostné oddiely SS). Externá informácia je tu >>>

Hlavné velenie nemeckej brannej moci (OKW) vydalo 6. júna tzv. rozkaz o komisároch, podľa ktorého mali byť po vpáde do ZSSR zajatí sovietski politickí komisári okamžite postrieľaní. Okrem iného sa v ňom uvádzalo : "V boji proti boľševizmu sa nedá rátať s tým, že by sa náš nepriateľ riadil zásadami medzinárodného práva. Nenávistné, kruté a neľudské zaobchádzanie s našimi zajatcami možno očakávať najmä od komisárov. Preto bude nesprávne tieto elementy šetriť alebo s nimi zaobchádzať podľa medzinárodného práva."

Adolf Hitler sa až 17. júna 1941 rozhodol napadnúť 22. júna Sovietsky zväz. Extrémne nenávidel Slovanov aj komunistické zriadenie vo vtedajšom ZSSR a mal v úmysle zotročiť ( podľa neho menejcenných ) Slovanov, využiť ich zdroje a privlastniť si ich rozsiahle územia. Tie sa mali stať súčasťou tzv. životného priestoru nemeckej árijskej rasy. Externá informácia je tu >>>

Mapa postupu vojsk agresora na území ZSSR v roku 1941 :

obr.vvvmapa-1

Mapa sa po "kliknutí" zväčší )

Ozbrojené sily Nemecka a časti jeho spojencov napadli ZSSR bez vyhlásenia vojny o 03,15 h na fronte širokej 3 200 km s vojskom o počte viac ako 3 milióny vojakov, rozdelených do troch armádnych skupín armád. Nemecké velenie nasadilo do operácie s názvom Barbarossa 118 peších divízií, 19 tankových divízií a 15 motorizovaných divízií. Hitler mal v úmysle dosiahnuť rýchle víťazstvo zničením Červenej armády ešte pred koncom leta, než ZSSR stihne zmobilizovať svoje obrovské rezervy. Externá informácia je tu >>>

Súvisiace informácie a dobové videá : Napadnutie ZSSR nacistickým Nemeckom

Skupina armád "Sever" pod velením poľného maršala rytiera von Leeba smerovala k pobaltiu a Leningradu. Skupina armád "Stred" vedená poľným maršalom Fedorom von Bokom mala mieriť na Smolensk a ďalej na Moskvu, skupina armád "Juh" pod velením generála Gerda von Rundstedta mierila na Ukrajinu a potom na až Kaukaz. Vojská Červenej armády, rozmiestnené pozdĺž západnej hranice, neuvedené včas do bojovej pohotovosti prehrávali takmer všetky prihraničné bitky. Nemecké letecké útoky zlikvidovali, prevažne ešte na zemi, 1 800 sovietskych lietadiel. Nemecké jednotky postupovali rýchlo na severe aj v strede frontu, na jeho juhu sa však stretli s tuhým odporom.

Súvisiace informácie a dobové foto: Druhá svetová vojna - Operácia Barbarossa

Nemci 29. júna dobyli pevnosť Brest Litevsk po hrdinskom odpore jej posádky a ich skupina armád Stred začala prechod cez pohraničnú rieku Bug. Jej prvým cieľom bolo mesto Minsk. Rýchlo postupujúce nemecké tankové a motorizované kolóny obkľúčili jednotky Červenej armády pri Bialystoku, Novogrudoku a Volkovisku, no ich úplné zničenie ponechali až na pomalšie postupujúce pešie jednotky, ktoré ich nasledovali. Strnulá sovietska lineárna obranná taktika aj slabé divízie sa ukázali voči nemeckému rýchlemu postupu veľmi zraniteľné, najmä na krídlach frontu. K obrovským stratám Červenej armády prispelo aj získanie vzdušnej prevahy vo vzduchu nemeckým letectvom.Video je dostupné na :  YouTube 

Po boku Nemecka napadlo ZSSR aj Slovensko

Keď Slovensko "prejavilo záujem" o možnosť slovenskej armády bojovať po boku Nemecka, Hitler ho rozhodol zapojiť do vojny proti Sovietskemu zväzu. Po skrytej mobilizácii sformovala armáda 22. júna 1941 motorizovanú jednotku s názvom Rýchla skupina, ktorá vpadla do ZSSR. Keď pri prvom stretnutí neuspela, bola rozšírená na Rýchlu brigádu. Viac je tu >>>

obr.16345a obr.16345b
Rýchla skupina mala ľahké tanky, ale málo pechoty aj delostrelectva
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Fínsko 22. júna vyhlásilo neutralitu, ale keď po nemeckých útokoch z územia Fínska ČA začala 25. júna bombardovať fínske mestá, 29. júna vyhlásilo vojnu ZSSR. Cieľom útokov Finska bolo znova dobyť územia, ktoré stratilo v tzv. "zimnej vojne." Keď však dosiahli svoje ciele, zastavili sa. Hitlerova žiadosť o účasť fínskej armády pri obliehaní Leningradu bola odmietnutá. Externá informácia je tu >>>

Informácie o ďalšom vývoji situácie na východnom fronte budú nasledovať.

( administrátor použil linky aj na externé informácie a YouTube )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 22.6.2021 - Aktualizované 26.6.2021