vvv-01 vvv-02 vvv-03 vvv-04 vvv-05 vvv-06 vvv-07 vvv-08 vvv-09 vvv-10 vvv-11 vvv-12 vvv-13 vvv-14 vvv-15 vvv-16 vvv-17 vvv-18 vvv-19 vvv-20 vvv-21 vvv-23 vvv-24 vvv-25

Napadnutie ZSSR nacistickým Nemeckom
( modrý text je aj prepínačom na viac informácií )

V Európe sa druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 : v prvej fáze vojny došlo k nemeckej a sovietskej invázii do Poľska, k „zimnej“ vojne medzi ZSSR a Fínskom, k nemeckej invázii do Dánska aj Nórska a po mesiacoch tzv. „podivnej“ vojny k nemeckému útoku na Luxembursko, Belgicko, Holandsko a Francúzsko. Nečakaný útok bol demonštráciou zničujúcej sily, dosiahnutej spôsobom vedenia bojovej činnosti s názvom "Blitzkrieg" ( blesková vojna ), po ktorom zostala Veľká Británia osamotená v boji proti Nemecku. Hitler tak rozšíril počet frontov, na ktorých musela Veľká Británia bojovať proti Nemecku a Taliansku v Atlantiku, v Stredomorí aj v Severnej Afrike. Veľká Británia aj USA sa krátko po prepade ZSSR deklarovali na jeho spojencov. Po neplánovanej kampani na Balkáne sa Hitler rozhodol pristúpiť k odloženej invázii do ZSSR. Viac je tu : otvoriť >>>

Veľká vlastenecká vojna

obr.0828g obr.0828h obr.0828i
Po napadnutí ZSSR boli straty sovietskych vojsk obrovské
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

V skorých ranných hodinách 22. júna 1941 zahájilo nacistické Nemecko bez vyhlásenia vojny masívny útok na ZSSR. Cieľom operácie s krycím názvom Barbarossa bolo zničiť komunizmus a dobiť pre nemecký národ na východe Európy nový „životný priestor“ a suroviny, ktoré A. Hitler potreboval na ovládnutie sveta. Vpád do ZSSR bol na začiatku operácie úspešný, sily agresora postupovali veľmi rýchlo, no dokončiť svoju najväčšiu bleskovú vojnu podľa plánu sa Hitlerovi nepodarilo - v zime 1941- 1942 boli sily agresora zastavené pred Moskvou aj Leningradom. Viac o zastavení operácie Barbarossa je tu : otvoriť >>>

obr.0828j obr.0828k obr.0828l
Pred Moskvou bola v zime 1941-1942 operácia Barbarossa zastavená

Stalinovi sa podarilo zmobilizovať občanov ZSSR na rozhodný odpor voči agresorom a na východnom fronte sa pre národy ZSSR začala legendárna Veľká vlastenecká vojna. Vedenie vojny nabralo nebývalú brutalitu - nacistickí agresori sa na okupovaných územiach chovali úplne inak ako v obsadených západných krajinách. Hitler totiž nariadil nemeckej armáde, aby proti komunistom a Židom viedla na okupovanom území ZSSR „vyhladzovaciu vojnu“. Terorizované obyvateľstvo sa na obsadených územiach začalo brániť - partizánske skupiny odpovedali na teror okupantov odporom v ich tyle. Sovietska strana s neľútostným odhodlaním rovnako nemilosrdne nakladala so životmi vojakov aj civilného obyvateľstva. Viac o brutalite agresora na obsadenom území ZSSR je tu : otvoriť >>>

0828m 0828n 0828o

Na okupovanom území ZSSR vojská agresora kruto terorizovali obyvateľstvo

Hitler plánoval viesť v ZSSR iba krátku "bleskovú vojnu" na troch samostatných smeroch a poraziť vojenské sily ZSSR už do príchodu zimy v roku 1941. ZSSR sa však na rozdiel od západných štátov nevzdal, ani keď bol zdanlivo porazený. V priebehu brutálneho ťaženia dokázal Stalin a vláda ZSSR zorganizovať v krátkej dobe prechod štátu na vojnovú výrobu, rýchlo nahradiť straty mobilizovaním obrovských ľudských a materiálnych zdrojov, ako aj nájsť veliteľov, ktorí pri obrane vlasti a neskôr aj pri protiútokoch preukázali svoj veliteľský talent a dosiahli rady víťazstiev :Pokiaľ video nebude od 22.6.2019 funkčné, prejdite na : YouTube 

Červená armáda postupne zahnala invázne vojská na ich územie a nakoniec dobyla aj hlavné mesto Nemecka Berlín. Nemecké ozbrojené sily kapitulovali 8. mája 1945. Veľká vlastenecká vojna národov ZSSR a súčasne aj Druhá svetová vojna v Európe sa skončila vojenským víťazstvom Spojencov nad nacistickým Nemeckom. Na počesť víťazstva sa konala v Moskve slávnostná vojenská prehliadka. Deň 9. máj bol v ZSSR pomenovaný na Deň víťazstva, ktorý zostal najvýznamnejším sviatkom dodnes ako v Ruskej federácii, tak aj v ďalších štátoch bývalého ZSSR. V ostaných častiach Európy je tento deň pripomínaný 8. mája.

Významný podiel armády Sovietskeho zväzu na porážke nacistického Nemecka, ako aj na oslobodení mnohých európskych štátov okupovaných Nemeckom je v súčasnosti cieľavedome skresľovaný. Historické fakty však hovoria niečo iné a to aj napriek masívnej propagande. Na porovnanie zmien v prezentovaní bojov bývalého ZSSR na východnom fronte poslúži napr. aj 1. časť propagačného filmu, premietaného v USA v prvých rokoch 2. svetovej vojny : otvoriť >>>

Súvisiace externé informácie :

Rozsiahla multimediálna informácia o priebehu Veľkej vlasteneckej vojny v ruskom a anglickom jazyku - otvoriť "kliknutím" vo vybranom jazyku na príslušnú vlajku : ru en

( administrátor použil fotografie zo stránok Wikipédie )

<<<  späť
Vložené 10.5.2008 - Aktualizované 26.6.2019