Wikipédia je zdrojom obrovského množstva informácií vhodných takmer pre každú tému
avz1503ab avz1503a avz1503a avz1503a avz1503fa


Odkazy na podrobnejšie informácie pre stránku avz-1503-a :

Predchádzajúca informácia bola napísaná stručne - ako rešerš o vývoji vojnových udalostí v roku 1940. Administrátor pri jej zostavovaní čerpal z literatúry, vydanej doma aj v zahraničí. Jej cieľom bolo zostaviť sled hlavných vojnových udalostí na jednotlivých bojiskách. Na rozšírenie textov vložených informácií ponúka odkazy o.i. aj adresy na externé súvisiace informácie. Najčastejšie sú to stránky Wikipédie, na ktorých sa už vložené informácie nemažú, ale aktualizujú a rozširujú sa. Odkazy na také informácie majú dlhodobú platnosť a nie je potrebné ich často kontrolovať a meniť.

Na stránkach Wikipedie je možné získať množstvo podrobnejších informácií aj o "Zimnej vojne" medzi Fínskom a ZSSR v roku 1940. Odporúčané adresy (linky) na informácie vo Wikipédii sú tu :

 • Sovietsky zväz - história "ZSSR" od doby vzniku až jeho zánik a rozpad
 • Zmluva ZSSR s Nemeckom v roku 1939 - Zmluva "Ribbentrop - Molotov"
 • Vpád Nemecka do Poľska (1939) - súčasne aj začiatok 2. svetovej vojny
 • Fínsko - dejiny Fínska ako samostatného štátu od vzniku až po dnešok
 • Októbrová revolúcia - boľševický prevrat v Rusku (7. novembra 1917)
 • Ruské impérium - do tzv. februárovej revolúcie a zvrhnutia ruského cára
 • Občianska vojna vo Fínsku - jej vývoj od vzniku v januári do mája 1918
 • Tartarská dohoda - vytýčenie štátnych hraníc medzi Fínskom a Ruskom
 • Zimná vojna - konflikt začatý vpádom ZSSR do Fínska v decembri 1939
 • Červená armáda - ozbrojené sily ZSSR od doby ruskej občianskej vojny
 • maršal Timošenko - národný komisár obrany ZSSR v rokoch 1940 - 1941
 • Mannerheimova línia - opevnenie vybudované Fínskom cez Karelskú šiju
 • Plan R-4 - britsko-francúzsky plán vojenskej pomoci Fínsku v Zimnej vojne
 • Moskovský mier - podmienky ZSSR k zastaveniu bojov s Fínskom 1940
 • Karélia - fínske provincie rozdelené medzi Ruskú a novú sovietsku republiku
 • Salla-Kúusamo - osada na severovýchode Fínska o ktorú viedli úporné boje
 • polostrov Hanko - s pevnosťou Petra Veľkého chrániacou prístupy k Rusku
 • Rybársky polostrov - s ruským mestom a prístavom Petsamo ( rus. Pečenga )
 • Karelofínska sovietska socialistická republika - územie Fínska zabrané ZSSR
 • Na spracovávaní informácií pre Wikipédiu sa podieľa veľké množstvo ľudí z celého sveta. Tie vo väčšine prípadov poskytujú podrobnejšie informácie takmer na každú tému. Pokiaľ sú stručné, stačí zvolenú stránku prepnúť na inú jazykovú verziu...

  ( Administrátor www.klubvtn.info )


  <<<  späť
  Vložené 13. augusta 2015