Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik sa významne zaslúžil o vznik Československa
0844a 0844b 0844c 0844d 0844e

140. výročie narodenia generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika

Pred 140 rokmi sa dňa 21. júla 1880 v Košariskách narodil Milan Rastislav Štefánik, jeden z trojice vrcholných predstaviteľov československého zahraničného odboja z rokov 1914 - 1918. Rodák z Košarísk pri Brezovej pod Bradlom bol spolutvorcom modernej českej a slovenskej štátnosti. Tragicky zahynul 4. mája 1919 vo veku 38 rokov pri lete do svojej slobodnej vlasti, pre ktorú bojoval od roku 1914. Viac je tu: >>>

foto č.0844p foto č.0844r
Pilotovi Štefánikovi bol udelený francúzsky vojnový kríž
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Po skončení štúdií na Karlovej univerzite v Prahe žil od roku 1904 vo Francúzsku, kde pracoval v niekoľkých observatóriách. Viedol vedecké expedície na Tahiti, do Turkestánu, Brazílie, Španielska a Alžírska. V jeseni 1911 získal francúzske občianstvo. V roku 1915 vstúpil do francúzskej armády, v ktorej po absolvovaní pilotného výcviku bojoval ako stíhač na západnom fronte aj v Srbsku. Zaslúžil sa o vytvorenie meteorologickej služby vo francúzskom letectve. Intervenoval v prospech českých dobrovoľníkov roty „Nazdar“, podporoval československý zahraničný odboj a sprostredkoval pre T. G. Masaryka audiencie u francúzskych štátnikov :Videoklip je uložený na YouTube

Od jari 1917 bol prvým podpredsedom Československej národnej rady v Paríži. Angažoval sa v prospech československého odboja v Taliansku, Rumunsku, Rusku, Veľkej Británii a USA. V apríli 1918 uzatvoril v Taliansku dohodu o vytvorení československej armády a osobne sa podieľal na jej výstavbe. V auguste 1918 odcestoval už v hodnosti francúzskeho generála k československým légiám na Sibír, kde uskutočnil ich reorganizáciu. Vo februári 1919 sa vrátil do Európy a pripravoval sa v Československu prevziať funkciu ministra vojny. Jeho lietadlo pri Vajnoroch havarovalo a Štefánik spoločne s celou talianskou osádkou zahynul. Pochovaný je nad svojim rodiskom na vrchu Bradlo. Viac je tu : >>>

Súvisiace informácie :

  • Vedec, vojenský pilot, čs. politik, francúzsky generál PhDr. Milan R. Štefánik
  • 130. výročie narodenia brigádneho generála Dr. Milana Rastislava Štefánika
  • ( administrátor )

    <<<  späť na hlavnú stránku.
    Vložené 20.07.2015 - Aktualizované 20.07.2020