Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik sa významne zaslúžil o vznik Československa
0844b 0844x 0844c 0844a 0844e

Spomienka na generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

Pri návrate do svojej už slobodnej vlasti 4. mája 1919 zahynul pri leteckom nešťastí neďaleko Ivánky pri Dunaji generál Dr. Milan Rastislav Štefánik, čs. minister vojny a spoluzakladateľ samostatného československého štátu. Štefánik sa ako prvý podpredseda Československej národnej rady (ČSNR) v Paríži významne angažoval v prospech československého odboja vo Francúzsku, v Taliansku, Rumunsku, Rusku, vo Veľkej Británii aj v USA. Uzatvoril v Taliansku dohodu o vytvorení čs. armády a osobne sa podieľal na jej výstavbe. Jeho životopisný profil na video je tu :Videoklip je uložený na YouTube

Generál Štefánik sa zúčastňoval v Paríži na rokovaniach mierovej konferencie a keď hrozili na Slovensku vypuknúť kompetenčné spory medzi vojenskou misiou z Talianska a Francúzska, rozhodol sa ich odísť riešiť v Bratislave osobne. Na problém a potrebu urýchleného príchodu Štefánika ako ministra vojny upozornil aj minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár. Štefánik sa rozhodol pre návrat použiť lietadlo - na vajnorskom letisku ho očakávali okolo obeda. Pri pristávacom manévri sa stroj zrútil asi zo stometrovej výšky a začal horieť.

obr. 0844w obr. 0844y
Lietadlo s generálom Štefánikom po havárii
a smútočný sprievod pri pohrebe v Bratislave

Keď sa úradníci zo Šrobárovho čs. ministerstva a francúzski vojaci dostali cez polia k troskám lietadla, našli gen. Štefánika, dvoch talianskych pilotov aj mechanika mŕtvych. Po oficiálnych smútočných slávnostiach v Bratislave pochovali generála Štefánika 11. mája neďaleko jeho rodiska Košarísk na kopci Bradlo.

Pomník pri Vajnoroch Monument na Bradle
Pomník na mieste havárie a monument na Bradle
s hrobkou M. R. Štefánika aj osádky jeho lietadla

Generál Milan Rastislav Štefánik, jeden z trojice vrcholných predstaviteľov československého zahraničného odboja z rokov 1914 - 1918 sa narodil dňa 21. júla 1880 v obci Košariská. Bol spolutvorcom modernej českej a slovenskej štátnosti. Tragicky zahynul vo veku 38 rokov pri lete do svojej slobodnej vlasti, pre ktorú bojoval už od roku 1914. Podrobnejšie informácie o jeho živote a osudoch na video sú tu : otvoriť >>>

Súvisiace informácie:

  • Vedec, vojenský pilot, čs. politik, francúzsky generál Dr. Milan R. Štefánik
  • 130. výročie narodenia brigádneho generála Milana Rastislava Štefánika
  • ( administrátor )

    <<<  späť na hlavnú stránku.
    Vložené 30.04.2019 - Aktualizované 04.05.2021