Vo Francúzsku sa Česi a Slováci pripravovali bojovať proti Nemecku už v roku 1939
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136f

Repríza výstavy Osuský a čs. vojsko vo Francúzsku (1939-1940)
( pozvánka na výstavu klipom TV SEN )

V meste Brezová pod Bradlom bola znova otvorená výstava Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja „Československý zahraničný odboj vo Francúzsku 1939 -1940.“ Prezentovaná je v Štefánikovom dome v Brezovej pod názvom Osuský a Česko-Slovenské vojsko ako pocta ich rodákovi, významnému čs. diplomatovi Štefanovi Osuskému. Súčasťou výstavy, ktorej autorom je renomovaný vojenský historik Jozef Bystrický z VHÚ Bratislava je aj publikácia, ktorú je možné si stiahnuť vo formáte pdf tu : otvoriťVideo je prevzaté z YouTube

Po rozbití a okupácii aj pomníchovskej, už Česko-Slovenskej republiky nacistickým Nemeckom, odmietol čs. vyslanec v Paríži Štefan Osuský odovzdať Nemecku čs. ambasádu. Vytvoril tak podmienky na vznik významného centra čs. zahraničného odboja. Čs. vojaci mohli do vypuknutia vojny "dočasne" vstúpiť do Cudzineckej légie. Po vypuknutí vojny s Nemeckom bola obnovená aj československo-francúzska zmluva o čs. vojsku vo Francúzsku. Na jeho území sa sformovala v jeseni 1939 čs. pešia divízia, ktorej dva pluky bojovali v máji 1940 proti Nemecku. Š. Osuský mal na jej vzniku významný podieľ, jeho zásluhy boli však už cez vojnu londýnskou exilovou vládou na čele s Edvardom Benešom bagatelizované a Š. Osuský bol postupne z odboja celkom vylúčený.

Informácia + video o otvorení výstavy v Brezovej pod Bradlom je tu : otvoriť

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 23.05.2019 - Aktualizované 3.08.2019