Letci 1. čs. leteckého stíhacieho pluku v ZSSR operovali v SNP z územia Slovenska
obr.10141a obr.10122a obr.10141b

75. výročie príletu 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku na pomoc SNP
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Po vypuknutí Slovenského národného povstania zostala povstaleckej 1. čs. armáde iba jediná letecká základňa "Tri duby". Na jej letisku sa sformovala na základni pôsobiacej leteckej školy improvizovaná 1. kombinovaná letka. Povstalecké "letectvo" malo síce vo výzbroji asi 60 lietadiel, z nich však bolo iba 8 stíhačiek. Ostatné boli zastarané pozorovacie, alebo nevyzbrojené školné a dopravné stroje. Kombinovaná letka nezvládala zabezpečovať situácii primeranú leteckú podporu bojujúcim pozemným jednotkám, ale ani ochrániť svoje letisko pred náletmi nemeckých lietadiel. Podrobnejšie informácie o Kombinovanej letke povstaleckej 1. čs. armáde na Slovensku sú tu : otvoriť >>>

obr.10122b
Stíhačka čs. výroby typu Avia B - 534 Slovenských vzdušných zbraní

Významnou pomocou Povstaniu bol prílet 1. československého stíhacieho pluku v ZSSR, ktorý bol ako prvá čs. zahraničná jednotka presunutý na Slovensko 17. septembra 1944. Úlohou pluku bolo hneď po prílete ovládnuť vzdušný priestor a znemožniť Luftwaffe bombardovanie povstaleckého územia. K prvému dňu mal pluk operačného nasadenia celkom 21 stíhacích lietadiel La- 5FN, ktoré museli často plniť aj úlohy podpory vlastných pozemných jednotiek aj bombardovaním. 1. čs. letecký stíhací pluk pôsobil v tyle nepriateľa až do 25. októbra 1944 najskôr z poľného letiska pri obci Zolná a neskôr z letiska Tri duby. Podrobnejšie informácie 1. čs.slsp v ZSSR sú tu : otvoriť >>>Video o čs. letcoch v Povstaní je umiestnené na YouTube.

Už 18. septembra napadlo 8 strojov pluku Nemcami obsadené letisko Piešťany, na ktorom zničili 6 strojov Bf 109G. Po úspešnom útoku nemecké velenie stiahlo proti čs. pluku frontové stíhacie útvary zo severného Maďarska. Počas takmer štyridsaťdňovom operačnom nasadení do bojov na Slovensku uskutočnil pluk 563 operačných letov v trvaní 379 hodín a 10 minút. Na nepriateľa vystrieľal asi 50 000 kanónových nábojov a zvrhol 624 bômb. Svojou bojovou činnosťou pluk spôsobil okupantom nezanedbateľné straty a poskytoval všestrannú leteckú podporu povstaleckým pozemným jednotkám. Po prechode vojsk na boj v horách bolo rozhodnuté presunúť pluk späť na územie ZSSR, kde sa stal súčasťou organizačnej štruktúry 1. čs. leteckej divízie v ZSSR.

obr.10141a obr.airvvs obr.10141b
Lietadlá 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku
( po kliknutí sa foto zväčší )

Povstalecké územie sa pre nepriaznivé výsledky bojov na zemi rýchle zmenšovalo a začínalo už hroziť obsadenie letiska. Posledné lietadlo pluku opustilo Tri duby v noci z 25. na 26. októbra. 1944. Nemci na ďalší deň letisko obsadili. Z pôvodných 22 lietadiel pluku sa vrátila na sovietske územie iba polovica, z toho 3 lietadlá núdzovo pristali v Rumunsku. Na konte mali asi 25 zostrelených a na zemi zničených nepriateľských lietadiel, ako aj veľké množstvo iných pozemných cieľov. Stíhači 1. čs. samostatného leteckého pluku vykonali v povstaní na 563 operačných letov v celkovom čase 376 hodín, počas ktorých vystrieľal na nepriateľa asi 50 000 kanónových nábojov a zvrhol 624 bômb.

obr.10141c
Sovietska stíhačka typu La - 5 FN

Bojová činnosť 1. čs. samostatného stíhacieho pluku na povstaleckom území spomalila postup nemeckých vojsk a nepochybne prispela k tomu, že Nemci sa nepodarilo potlačiť povstanie v priebehu niekoľkých dní, ale že im to trvalo dva mesiace. Dejiny 2. svetovej vojny nepoznajú iný podobný prípad, kde by taká letecká jednotka bojovala tak dlho v hlbokom tyle nepriateľa. 17. september bol po desaťročia Dňom letectva nielen v Československej ľudovej armáde, ale aj v armáde Česko-slovenskej federatívnej republiky. „Deň slovenského vojenského letectva“ je 17. september sviatkom aj v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

( administrátor použil foto aj z Wikipedie )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 17.9.2019 - Aktualizované 18.9.2019