Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
Rastislav Cyril a Metod hlaholica Kopčany kostol Ducové hradisko

OBZRETIE SA ZA OSLAVAMI SVIATKU sv. CYRILA a sv. METODA NA DEVÍNE

Tento rok sme oslávili 1146 výročie príchodu solúnskych bratov sv. CYRILA a sv. METODA na naše územie. Oslavy sa konali pod priliehavým názvom DAR PÍSMA. Písmo a jazyk sú poklady, ktoré nám boli odovzdané solúnskymi bratmi. Tento počin sa stal základom našej kultúry a vzdelanosti. Ich kristianizačný program oslovil aj územie dnešnej Európy. Nie je preto náhodou, že v roku 1980 pápež Ján Pavol II. vyhlásil sv. Cyrila sv. Metoda za spolupatrónov Európy. Cyrilometodské tradície sú nerozlučne späté s Devínom skutočnosťou, že kultúrno-politická misia solúnských bratov sa konala na základe pozvania sídelného kniežaťa Rastislava. Slávnostný kultúrny program osláv pod názvom DAR PÍSMA sa začal sv. omšou v našom kostole Povýšenia sv. Kríža. Po sv. omši pokračoval v Dome kultúry autogramiádou spisovateľa Ladislava Ťažkého.

Vernisáž výstavy insitných rezbárov členov Spoločnosti rozvinutej fantázie s názvom TAJOMSTVO UKRYTÉ V DREVE svojím vystúpením obohatil o hudobný zážitok husľový virtuóz Rastislav Šípoš, nechýbala ani hra na fujaru a drumbľu v podaní ľudového umelca. Po vernisáži nasledovalo umelecké pásmo slova a hudby v ktorom účinkovali : Dar písma – akad. mal. Viliam Hornáček, Proglas - Eva Kristínová, Písmo ako dar - Ladislav Ťažký, Posvätné dedičstvo otcov - Mgr.Elena Šubjaková. Vystúpil aj súbor historickej hudby a spevu Musa Ludens pod vedením Ľudmily Piptovej. Účastníci slávnostného zhromaždenia si vypočuli a prijali memorandum – Globálna kríza úcty k hodnotám ľudskosti.

Okrem iného bolo v memorande uvedené: „Jediným účinným spôsobom odvrátenia súčasnej a vôbec všetkých kríz je, tak ako vždy bolo a bude, neodkladne začať s výchovou mladej generácie v duchu úcty k overeným hodnotám, ktoré nám umožnili nielen doteraz prežiť, ale aj žiť ľudsky dôstojne.

KRÍZA ÚCTY K HODNOTÁM ĽUDSKOSTI SA NESMIE STAŤ NAŠÍM PROGRAMOM ANI OSUDOM.

Usporiadatelia týchto osláv sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda boli : Združenie slovenskej inteligencie Korene, Spolok priateľov staroslávneho Devína, MČ BA-Devín, Devínsky cech, Rímskokatolícky farský úrad BA-Devín, MO MS Bratislava I.

Od 17.00 hod do 18.00 hod nasledovali štátne oslavy na hrade Devín pod gesciou predsedu Vlády SR. Záverom si v mene organizátorov osláv konaných v kostole Povýšenia sv. Kríža a v Dome kultúry Devín dovoľujem poďakovať za ústretovosť a pomoc všetkým zúčastneným : Pavlína Rumanovská

Článok bol prevzatý z časopisu Devínčan – august 2009

<<<späť


Aktualizované : august 2008