Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Archívne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>


Na tejto stránke sú informácie čís. 101 až 110
110.   Druhá invázia spojencov do Francúzska

Spojenecké tanky v Marseille. Za 70 dní po invázii v Normandii sa 15. augusta 1944 vylodili Spojenci aj v južnom Francúzsku. Vojska postupujúce od juhu sa spojili s vojskami vylodenými v Normandii už v polovici septembra a vytvorili jediný front od Lamanšského prielivu až po Švajčiarsko. Juhofrancúzskymi prístavmi prúdila už v októbri tretina zásob z USA, potrebná pre ďalší postup Spojencov v rozhodujúcom údere na Nemecko :  viac >>>


109.   Prípravy Hitlera na rozbitie a ovládnutie územia Poľska

obr.09109 Po pripojení Rakúska a územia čs. Sudet k Nemecku, rozbití a ovládnutí aj "druhej" ČSR, obrátil Hitler pozornosť na susedné Poľsko. Usiloval získať sa od svojho "spojenca“ komunikácie cez poľský koridor na prepojenie území Nemecka s Východným Pruskom, ako aj slobodné mesto Gdaňsk. Na podporu svojich cieľov "aktivoval" na uvedených územiach nemeckú menšinu a súčasne dal vypracovať plán na vpád do Poľska :  viac >>>


108.   Maľované svetlo - výstava fotografií Jana Tluku

Sveteľný efekt - J. Tluka Na mestskej veži v Trenčíne bola 7. augusta 2009 otvorená výstavy miestneho amatérskeho fotografa Jana Tluku pod názvom Maľované svetlom. Divákom poskytuje pohľad autora výstavy - fotografa na bežné a všedné veci mestskej krajiny nevšedným spôsobom. Kompozičné variácie so svetlom sú nosnou témou jeho súčasnej tvorby. Výstava bude otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.  Viac >>>


107.   Vznik čs. dobrovoľníckych jednotiek v Rusku a Francúzsku

Prísaha Českej družiny v Kieve Predobrazom čs. légií, bojujúcich po boku štátov Dohody za národnú slobodu Čechov a Slovákov, sa stali dobrovoľnícke jednotky z radov českých a slovenských krajanov, ktoré sa sformovali v auguste 1914 v Rusku a Francúzsku. V Rusku vznikla 12. augusta 1914 v Kyjeve Česká družina. V rámci Cudzineckej légie vznikla 23. augusta 1914 vo Francúzsku Rota Nazdar.  Viac >>>


106.   V roku 1914 sa 28. júna začala prvá svetová vojna

... Po atentáte na habsburského následníka trónu v Sarajeve a odmietnutí nesplniteľného ultimáta Srbskom, vyhlásilo mu Rakúsko-Uhorsko pred 90 rokmi dňa 28. júla 1914 vojnu. Konflikt sa rýchlo rozrástol. Vojna, ktorá sa od začiatku stala svetovou, sa skončila podpisom prímeria medzi Dohodou a Trojspolkom až 11. novenbra 1918. Na bojiskách zahynulo viac ako osem a pol milióna vojakov takmer zo všetkých kontinetov sveta :  Viac >>>


105.   Stretnutie veteránov 7. výsadkového pluku ZU v Holešov

Odznak členovov Klubu výsadkárov SR Klub výsadkových veteránov Holešov usporiadal stretnutie bývalých príslušníkov 7. výsadkového pluku ZU ( zvláštneho určenia ) pri príležitosti 40. výročia "rozpustenia" útvaru. V uplynulom roku sa ich stretnutie uskutočnilo pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule v bývalých kasárňach pluku. Stretnutia sa zúčastnili aj bývalí výsadkári-príslušníci pluku zo Slovenska.  Viac >>>


104.   Po stopách 2. svetovej vojny v západnej Európe

Účastníci poznávacej cesty. Päť členov Klubu vojenských výsadkárov SR - z oblastných klubov Martin - Vrútky, Žilina a Trenčín uskutočnilo v dňoch 3. až 15. júna 2009 poznávaciu cestu po vybraných bojiskách v západnej Európe. Postupne navštívili rad významných miest a bojísk na území Česka, Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska. Cestu za poznaním zakončili v Paríži, kde sa 14. júla zúčastnili tradičnej vojenskej prehliadky.  Viac >>>


103.   Slávnostný umelecký program DAR PÍSMA - Devín 5. júla 2009

Knieža Rastislav V nedeľu 5. júla 2009 sa v devínskom Dome kultúry uskutočnil slávnostný program s názvom "Dar písma" ako pokračovanie v tradícii pôvodných Devínskych slávností, ktorú udržujú Združenia slovenskej inteligencie. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 1146. výročia príchodu Konštantína (Cyrila) a Metoda na Veľkú Moravu v dobe vlády Rastislava. Konštantín vytvoril a priniesol prvé písmo na zápis staroslovienčiny.  Viac >>>


102.   Atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka F. d'Este

Zatknutie Gavrila Dňa 28. júna 1914 uskutočnil v okupovanom Sarajeve člen srbskej organizácie Mladá Bosna Gavrilo Princip atentát na následníka "rakúsko-uhorského trónu" Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku Žofiu. Rakúsko-Uhorsko však využilo atentát k napadnutiu malého Srbska. Spoločne s Nemeckom rozpútali dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách - vojnu medzi štátmi tzv. Dohody a Centrálnych mocností.  Viac >>>


101.   Medzinárodný seminár „História špeciálnej techniky“

Prezentácia VHM Piešťany V dňoch 25. a 26. júna usporiadala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta špeciálnej techniky medzinárodný seminár na tému História špeciálnej techniky. Na seminári vystúpili s prednáškami a prezentáciami okrem hostiteľov aj hostia z Brna, Trenčína a Piešťan. Na druhý deň konferencie sa jej účastníci zúčastnili ukážok v ZŤS Dubnica. Zborník z konferencie má pridelené ISBN.  Viac >>>


<<<  vpred  na novšiu stránku                                                    >>>  vzad  na staršie stránky
Informácie čís. 101 až 110

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


ĎAKUJEME:

Grand Power
Grand Power s.r.o.

Logo PSS
PSS.SK

Logo Prekop
Autoškola
JP + STK1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.


ARCHÍV :

informácie
č. 091 - 100
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 010