Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Veteráni bývalého 7. výsadkového pluku ZU sa znova stretli v Holešove

Dňa 18. júla 2009 usporiadal v holešovskom zámockom parku Klub výsadkových veteránov Holešov stretnutie pri príležitosti štyridsiateho výročia rozpustenia 7. výsadkového pluku ZU ( zvláštneho určenia ) v Holešove. Podobnú akciu usporiadali pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule na holešovskej kasárni k 40. výročiu vpádu okupačných vojsk Varšavské zmluvy.

Po vpáde okupačných vojsk Varšavské zmluvy 21. augusta 1968 rozhodli sa velitelia zatvoriť bránu kasární a nevpustiť dnu jednotku Sovietskej armády. Následne v Hostýnskych vrchoch zorganizovali špeciálnu jednotku, ktorá sa pripravovala oslobodiť Alexandra Dubčeka a ďalších predstaviteľov štátu, zatknutých okupačnými vojskami.

Za tento svoj postoj bol tento elitný útvar ČSĽA v roku 1969 rozpustený a prišiel o svoju bojovú zástavu. Nasledovala reorganizácia útvaru a jeho začlenenie do prostejovského výsadkového pluku ako padákový prápor zvláštneho určenia. Velitelia boli väčšinou vyhodení z armády, niektorí dôstojníci boli poslaní na „prevýchovu“ alebo prevelení k iným útvarom, aby sa nemohli stretávať. 18. júla 2009 sa im to podarilo - na stretnutie prišli bývalí výsadkári z Čiech aj zo Slovenska - ich vzťah k holešovskému útvaru je silný aj po 40. rokoch...

7. výsadkový pluk ZU

Pluk bol zriadený v roku 1961 v Holešove. Na rozdiel od ostatných čs. výsadkových a prieskumných jednotiek bol predurčený predovšetkým vykonávanie diverznej činnosti. Vytvorený bol zo špeciálnych jednotiek 22. výsadkovej brigády, ktorá bola redislokovaná v roku 1960 do Prostejova z Prešova.

22. výsadková brigáda

Výsadková brigáda vznikla na Slovensku v októbri 1952 z troch reorganizovaných výsadkových práporov a delostreleckého oddielu. Jej veliteľstvo, ako aj 65. a 71. prápor boli dislokované v posádke Prešov, 72. prápor a brigádna výsadková škola v posádke Košice a 173. výsadkový delostrelecký oddiel v Sabinove. V roku 1955 z nej vznikol výsadkový pluk, ktorý však po troch mesiacoch bol opäť transformovaný na brigádu, pričom niektoré jej jednotky redislokovali zo Sabinova a Košíc do Prešova. V roku 1957 v Sabinove zo zostavy brigády vyčlenili rotu zvláštneho určenia (ZU), ktorú v roku 1959 rozšírili na 22. prieskumný prápor a ten presunuli do Prešova.

V roku 1960 brigáda prešla do Prostejova a jej 65. prápor a prápor ZU do Holešova. Z týchto práporov o rok neskôr vznikol samostatný 7. výsadkový pluk ZU.

Na pluk v roku 1969 zreorganizovali aj 22. brigádu, pričom do jej zostavy vyčlenili štyri roty zo zrušeného 7. pluku a dve roty hĺbkového prieskumu. V roku 1983 zreorganizovali 22. výsadkový pluk znova na 22. výsadkovú brigádu špeciálneho určenia (ŠU).

Podobné články :

Vojaci, ktorí nekapitulovali

Rozkaz - osloboďte Dubčeka !


<<<  späť
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 30. 7. 2009