Aktuálne informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

   Klub historikov
  a numizmatikov

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


počítadlo.abz.cz

tel. 0905 831 452

Adresa:

Klub vojenských výsadkárov SR
v Trenčíne
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

e-mail:
predseda klubu


Vitajte na stránke oblastného KVV SR v Trenčíne

Zástava KVV TN Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky je občianske združenie bývalých aj súčasných vojenských výsadkárov a príslušníkov jednotiek ŠU. Oblastný KVV Trenčín je jedným zo šiestich oblastných klubov KVV SR. Na tejto stránke prezentuje informácie o svojej činnosti na Slovensku aj v zahraničí. Viac je tu : otvoriť >>>


Informácie o ( pripravovaných ) aktivitách spriatelených klubov :

Nová webová stránka pre výsadkových veteránov v Česku
svvz.cz2 Nová webová stránka vznikla pre výsadkových veteránov v Česku. Prezentuje rôzne aktivity bývalých výsadkárov v niekoľkých oblastiach z minulosti aj zo súčasnosti, ako aj ich kontakty s výsadkovými veteránmi na Slovensku. Jej redaktori prejavili záujem prezentovať aktivity výsadkárov veteránov aj na Slovensku. Viac je tu >>>
ZA 01: Spomienkový výstup k troskám Li-2 na vrchu Slemä

obr.slema2017 Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR v Žiline s 5. PŠU zorganizoval 14. októbra 2017 spomienkový výstup k troskám Li-2 na vrchu Slemä. Zahynula v nich sovietska osádka aj 13 príslušníkov 2. čs. parabrigády, vyslaných na pomoc SNP. Kto nešiel na Slemä, zúčastnil sa stretnutia pri hroboch výsadkárov zo Slemä v Liptovskom Mikuláši na vojenskom cintoríne vojakov 1. čs. armádneho zboru na Háji - Nicovô. Otvoriť >>>


BB 02: Emil Tencer oslávil 90 rokov veku medzi veteránmi

obr.kvvbb02 Výbor Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici usporiadal dňa 1. decembra 2017 v obradnej sieni múzea v Novej Bani stretnie so svojim kolegom a priateľom Emilom Tencerom. Priaznivcami parašutizmu a výsadkového vojska uznávaný a vážený človek, rodák z Novej Bane, Emil Tencer sa práve v ten deň dožil úctyhodného veku 90 rokov. Oslava sa konala v penzióne Tajch nad Novou Baňou : otvoriť >>>


BB 01: Spomienka pri pomníku Juraja Kriváňa nad obcou Trnavá Hora

obr.kvvbbjk Výbor Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici usporiadal spomienkové stretnutie na mieste havárie športového lietadla, v ktorom zahynul pilot Juraj Kriváň, "Zaslúžilý majster športu ČSR" a majster sveta v parašutizme. Stretnutie sa konalo 10. októbra 1917 pri pamätníku v lokalite nad obcou Trnavá Hora a osadou Ladno. Pamätná tabula tam bola odhalená 24. októbra 2015. Viac je tu : otvoriť >>>


PO.01: Českí kolegovia udelili mestu Prešov medailu a pamätný odznak

obr.kvvpo Pri príležitosti založenia 7. výsadkového pluku Zvláštneho určenia udelil pamätnú medajlu Klub vojenských veteránov z Holešova mestu Prešov. História bývalého elitného pluku ČSĽA sa v roku 1961 začala písať v Prešove. Výsadkoví veteráni z Prostějova poctili Prešov pamätným odznakom, vydaným k 70. výročiu vzniku výsadkových vojsk ČSĽA. Odovzdala ich delegácia oblastného KVV SR v Prešove. Otvoriť  >>>


Červené barety Oblastný KVV SR v Trenčíne tu umožňuje oblastným klubom z Bratislavy aj Banskej Bystrice prezentovať publikácie ich klubov a umožňuje záujemcom si ich prečítať tu, alebo stiahnuť v PDF. Ich ponuka z 21. 12. 2017 je tu : otvoriť >>>
Vybrané výročia druhej svetovej vojny :

info : Uplynulo 75. rokov od hrdinskej smrti čs. parašutistov v Prahe obr.10160 V Prahe sa 18. júna stretávajú aj bývalí výsadkári, aby si uctili pamiatku čs. parašutistov, ktorí padli v 2. svetovej vojne. Pri chráme sv. Cyrila a Metoda si pripomínajú posledný boj aj smrť siedmych čs. parašutistov z 18. júna 1942. Bojovali tam aj J. Gabčík a J. Kubiš z výsadku Antropoid, realizátori atentátu na R. Heydricha 27. mája 1942. Otvoriť video >>>
info. Vyslanie 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR na pomoc SNP obr. 10138
Na požiadanie príslušníkov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR mali byť vysadení na pomoc SNP. Keď dve slovenské divízie na východnom Slovensku zlyhali a boli Nemcami odzbrojené, parabrigáda bola nasadená ako pešia jednotka na ľavom krídle 38. armády na dotyku 1. UF a 4. UF. Po "bojovom krste" pred Duklou bola parabrigáda od 25. septembra 1944 letecky prepravovaná na pomoc povstalcom :  viac >>>
Spomienky na službu vo výsadkových a špeciálnych jednotkách

Stovky mladých mužov, dnes už starších pánov, odslúžili si "povinnú" základnú vojenskú službu v jednotkách 22. výsadkovej brigády a výsadkového pluku, 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia, v prieskumných práporoch - t.j. v ich skupinách hĺbkového prieskumu, alebo v iných špeciálnych jednotkách. Väčšina z nich je hrdá na to, že prežili 1 alebo až 2 roky v elitných jednotkách bývalej ČSĽA. Mnohí z nich sú dnes členmi KVV SR, alebo "spolkov" výsadkových veteránov v Českej republike. Pre nich, ako aj pre záujemcov o službu výsadkárov, ponúkame niekoľko dokumentov z archívu ČAF na video, prevzatých z YouTube :

obr.22pb01 1. Generácie na padákoch - dokumentárny film
2. Výsadkári Československej ľudovej armády
3. Výsadkári ČSĽA na spojeneckom cvičení VLTAVA 66
4. Naši výsadkári v porade "Brána do histórie"
5. Typ na ďalšie video so súvisiacim textom privítame


01. Bol som veliteľom skupiny hĺbkového prieskumu

Obr. para01 Väčšina členov Klubov vojenských výsadkárov nastúpila na ( základnú ) službu do vtedajšej ČSĽA k výsadkovým, prieskumným alebo špeciálnym jednotkám v minulom storočí ! Odvtedy uplynulo už veľa rokov a preto sa kolega Jozef Krajčír rozhodol uverejniť našej stránke stručnú spomienku na jeho službu vo vtedajšom divíznom 14. prieskumnom prápore v Prešove : otvoriť >>>


02. Prieskumné prápory motostreleckých a tankových divízií ČSĽA

Obr. para02 Koncom 60-tych rokov boli v ČSĽA divízne prieskumné roty rozšírené na prieskumné prápory. Úlohou pzpr bolo vykonávať taktický prieskum pred bojovými zostavami ich divízií v rozsahu potrebnom pre rozhodnutia veliteľov. V novom 3. pzpr 3. msd v Kromeříži bola ŠDZ, ktorá cvičila veliteľov pre divízne pzpr. Stručná informácia o štruktúre vtedajších pzpr : otvoriť >>> + video ČAF


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2018 :

Obr.nové375. Prednáška o histórii výsadkového vojska ČSLA

Obr.18375 V rámci pravidelných stretnutí trenčianskeho Klubu letcov a parašutistov 10. januára 2018 predniesol člen Klubu vojenských výsadkárov kol. B. Bočkay prednášku na tému História vzniku a činnosti čs. výsadkového vojska. "To, čo ich spája letcov a výsadkárov, je padák. Bratstvo týchto zbraní je preto pochopiteľné aj v tomto duchu treba chápať aj túto prednášku" uviedol. Viac je tu >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2017 :

Plán práce Oblastného KVV SR v Trenčíne na rok 2017, prijatý na 4. februára 2017 na Výročnej členskej schôdzi klubu je tu : otvoriť >>>
368. XIII. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska

Obr.17368 V Prostějove sa konal 20. až 22. septembra 2017 už XIII. ročník tradičného Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska - gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černotu a IX. ročník Memoriálu vynálezcu padáku Štefana Baniča. Akcie sa zúčastnili družstvá z českých aj zo slovenských klubov výsadkových veteránov. Družstvo vyslal aj Oblastný KVV SR z Trenčína. Viac je tu >>>


367. Oslavy výročí vzniku výsadkových jednotiek v meste Chrudim

Obr.17367 70. výročie vzniku prvých čs. výsadkových jednotiek ČSĽA bolo pre súčasných výsadkárov aj pre veteránov dôvodom k uskutočneniu slávnostných stretnutí v Česku aj na Slovensku. Po stretnutiach v Prostějove a Žiline sa v Chrudimi uskutočnila 26. augusta 2017 oslava až troch významných výročí. Oslavy sa zúčastnila o. i. aj delegácia trenčianskeho oblastného KVV SR. Viac je tu >>>


365. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš nás navždy opustil

Obr.17365 Vo veku 95. rokov nás 7. augusta 2017 navždy opustil generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených z Británie na územie vlasti okupovanej nacistami. Ako člen paradesantnej skupiny PLATINUM-PEWTER zabezpečoval v máji 1945 rádiové spojenie medzi Prahou, Londýnom a už oslobodenými Košicami. Náš nekrológ je tu : otvoriť >>>


363.  Stretnutie bývalých výsadkárov z Česka a Slovenska v Žiline

Obr.17363 V dňoch 5. -7. júla 2017 sa uskutočnilo v Žiline tradičné stretnutie výsadkových veteránov z Česka a Slovenska. Stretnutie organizoval oblastný KVV SR Žilina s 5. plukom ŠU Žilina v priestoroch kasární pluku pod záštitou MO SR, ŽSK a mesta Žilina. Hlavný program sa odohral druhý deň v kasárňach 5. PŠU, po prinesení zástav s vojenskými poctami. Viac je tu : otvoriť >>>


361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Viac je tu >>>


359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v 2. svetovej vojne. KVV SR Trenčín sa podieľal na jej odhalení v roku 2016 : Viac je tu >>>


356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku 30 až 94 rokov aj z Klubov vojenských výsadkárov SR a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Svoje 95. narodeniny oslavoval generálporučík v. v. Jaroslav Klemeš, už posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Bývalý čs. parašutista - radista svoje významné výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


Informácie o aktivitách klubu v rokoch 2016 - 2013 :

348. Stretnutie účastníkov najväčšieho nasadenia výsadkárov ČSĽA

obr.16348 Spolok "Červené barety" zvolal na 23. septembra 2016 do Prostejova stretnutie bývalých výsadkárov, ktorí sa zúčastnili veľkého cvičenia štyroch armád VZ s názvom VLTAVA 1966. Cvičenia sa zúčastnili aj príslušníci 22. výsadkovej brigády z Prostejova, 7. výsadkového pluku ZU z Holešova a vybraní záložníci. Stretnutia sa zúčastnili bývalí výsadkári z Česka aj zo Slovenska. Viac je tu >>>


340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa uskutočnil v Žiline už XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. V 12 kategóriách sa prezentoval rekordný počet 271 pretekárov. Po kladení vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka pred kasárňami v Žiline a pri jeho rodnom domome v Poluvsí pretekári bežali 11 km - cross do kasární 5. PŠU. Viac je tu >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabuľu

ob.16338 Súčasťou oslavy 71. výročia oslobodenia obce Drietoma bola na obecnom úrade odhalená pamätná tabuľa ich rodákovi kpt. Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úloh a prekročení línie frontu vrátil ku svojej jednotke. V Drietome mu 27. mája 2016 v spolupráci s KVV Trenčín odhalili pamätnú tabuľu. Viac je tu >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 V Posádkovom klube Trenčín sa 6. februára 2016 stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predseda klubu Jozef Krajčír predniesol správu o činnosti. Najaktívnejší členovia klubu boli ocenení. Po diskúsii a schválení Plánu činnosti na rok 2016 bola beseda s hosťami. Viac je tu  >>>


324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčiansky oblastný Klub vojenských výsadkárov SR inicioval spomienkové stretnutie na čs. parašutistu kpt. Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo 18. júna 2015 v Kultúrnom dome. Prieskumník Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a po splnení úlohy sa vrátil ku svojej jednotke. Bol asi najúspešnejším čs. parašutistom. Viac je tu >>>


322. Trenčania sa zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal XXI. ročník bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do kasární 5.pŠU v Žiline. Preteku na 11 km cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov , ktorí boli rozdelení do dvanástich kategórií. Behu sa zúčastnilo aj šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína. Viac je tu >>>


321. Výsadkoví veteráni na oslave 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie oblastných Klubov vojenských výsadkárov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia Druhej svetovej vojny v Európe. Po skončení slávnostnej časti oslavy sa bývalí výsadkári poklonili pamiatke 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli pri preprave na pomoc SNP. Viac je tu >>>


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli hodnotené aj aktivity členov pôsobiacich aj v iných kluboch a združeniach. Viac je tu >>> + video


290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala v ZSSR formovať aj 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa po nasadení do bojov o Duklu významne zapojila do Slovenského národného povstania. Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Hosťom bol aj Štefan Šteflovič, svedok vzniku 2. čspb a bojovník na Dukle. Viac je tu >>>


 289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 Po desiaty krát sa v prvú februárovú sobotu v PK Trenčín konala výročná členská schôdza trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR. Členovia klubu 1. februára 2014 privítali medzi sebou aj primátora Mesta Trenčín R. Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z Trenčína, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili činnosť klubu v roku 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014. Viac je tu >>>


288. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 92. narodeniny

Obr.14288 Už 92. narodeniny oslavoval generálmajor v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúci čs. parašuta, vysadený v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v klube 4 .vpr 4. brn a KVV Chrudim. Bývalý parašutista a radista je čestným občanom mesta Chrudim prejavil záujem osláviť aj 92. narodeniny medzi výsadkármi, ku ktorým má vrelý vzťah. Viac je tu >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Klub vojenských výsadkárov si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia trenčianskeho rodáka, npor. i. m. Oldřicha Dvořáka, čs. parašutistu z výsadku STEEL. Po stretnutí pred jeho rodným domom poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia. Celinu realizovali tri kluby. Viac je tu >>>


266.  Pocta štrnástim veteránom odboja z Buchlovíc na Morave

Obr.13266 Okresný výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Uh. Hradišti a Mestský úrad v mestečku Buchlovice sa rozhodli "splatiť dlh" štrnástim rodákom, zapojeným v Obrane národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 emigrovali a bojovali proti nacistom na rôznych frontoch 2. svetovej vojny. Odhalenia pamätníka sa dňa 30. apríla 2013 zúčastnila aj delegácia z Trenčína.  Viac je tu >>>


  <<< späť na hlavnú stránku                                          >>> vzad na staršie stránky
Aktualizované 19. februára 2018

Prepínač na:
Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP