Aktuálne informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub historikov
  a numizmatikov

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


počítadlo.abz.cz

tel. 0905 831 452

Adresa:

Klub vojenských výsadkárov SR
v Trenčíne
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

e-mail:
predseda klubu


Vitajte na stránke Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne

Zástava KVV Trenčín Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky ( KVV SR ) je spoločenská stavovská organizácia bývalých aj súčasných vojenských výsadkárov a príslušníkov špeciálnych jednotiek. Oblastný KVV Trenčín je jedným zo šiestich oblastných klubov KVV SR. Na tejto stránke prezentuje KVV TN svoje aktivity a informácie o svojej činnosti, spoluprácu s klubmi v Trenčíne, na Slovensku aj so spriatelenými klubmi v zahraničí:  viac >>>


Informácie o ( pripravovaných ) aktivitách spriatelenych klubov :

avízo: Vysielačka "Libuše" volá znova Londýn aj rádioamatérov

obr.novobr_01i Po 75. rokoch začala pracovať v mestečku Lázně Bohdaneč nová rádioamatérska stanica, používajúca repliku "kufríkového" vysielača z doby druhej svetovej vojny. Vysielač typu Mark VI C s názvom "Libuše" používala aj čs. paraskupina "SILVER A", vysadená z Británie na územie Protektorátu Čechy a Morava. Súčasťou projektu s názvom "Libuše volá Londýn" je vysielanie rádiovej stanice OL SILVER A 75. Viac je tu : otvoriť >>>


Červené barety KVV Trenčín spolupracuje s Oblastnými KVV SR. Pre KVV Bratislava a Banská Bystrica na svojej stránke prezentuje ich vydania klubových publikácií a umožňuje tak časti záujemcov si ich stiahnuť, alebo si ich prečítať na našej webovej stránke. Ich aktuálna ponuka z 10.3.2017 je tu : otvoriť >>>
Vybrané výročia druhej svetovej vojny :

avz : Atentát na Heydricha - Príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša  na video

Cieľ atentátu Dokument "Atentát na Heydricha - Príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša" je rekonštrukciou atentátu na tzv. zastupujúceho ríšskeho protektora R. Heydricha. Tento čin bol považovaný za najväčší odbojový čin druhej svetovej vojny. Vykonali ho pred 75 rokmi v Prahe dvaja čs. parašutisti - Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš. Na realizácii videa sa okrem televízie JOJ podieľalo aj MO SR a príslušníci 5. pluku ŠU zo Žiliny.  viac >>>


SPOMIENKY NA SLUŽBU VO VÝSADKOVÝCH A ŠPECIÁLNYCH JEDNOTKÁCH

Generácie na padákoch - dokumenty z archívu ČAF :


Videoklip o čs. výsadkároch je prevzatý z You Tube
Ďalší dokument ČAF o výsadkároch ČSĽA je tu >>

01. Bol som veliteľom skupiny hĺbkového prieskumu

Obr. para01 Väčšina členov Klubov vojenských výsadkárov nastúpila na službu do vtedajšej ČSĽA k výsadkovým, prieskumným alebo špeciálnym jednotkám v minulom storočí! Odvtedy uplynulo už veľa rokov a preto sa kolega Jozef Krajčír rozhodol uverejniť našej stránke stručnú spomienku na jeho službu vo vtedajšom 14. prieskumnom prápore v Prešove : otvoriť >>>


02. Prieskumné prápory motostreleckých a tankových divízií ČSĽA

Obr. para02 Koncom 60-tych rokov boli v ČSĽA divízne prieskumné roty rozšírené na prieskumné prápory. Úlohou pzpr bolo vykonávať taktický prieskum pred bojovými zostavami ich divízií v rozsahu potrebnom pre rozhodnutia veliteľov. V novom 3. pzpr 3. msd v Kromeříži bola ŠDZ, ktorá cvičila veliteľov prieskumných skupín pre divízne prieskumné jednotky. Nasleduje stručná informácia o štruktúre vtedajších pzpr : otvoriť >>> + video ČAF


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2017 :

353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Svoje 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, už posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe II. svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Náš bývalý čs. parašutista - radista a čestný občan mesta Chrudim svoje významné výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2016 :

340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa uskutočnil v Žiline už XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentoval rekordný počet 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline a pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabuľu

ob.16338 Súčasťou oslavy 71. výročia oslobodenia obce Drietoma bola na obecnom úrade odhalená pamätná tabuľa rodákovi kpt. Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jozef Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úloh a prekročení frontovej línie vrátil do zostavy vojsk Červenej armády. V Drietome mu 27. mája 2016 v spolupráci s KVV Trenčín odhalili pamätnú tabuľu : viac >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predseda klubu Jozef Krajčír predniesol správu o činnosti. Najaktívnejší členovia klubu boli ocenení. Po diskúsii a schválení Plánu činnosti na rok 2016 sa predseda klubu poďakoval všetkým prítomným za účasť na schôdzi : viac >>>


Informácie o aktivitách klubu v roku 2015 a 2013 :

324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčiansky oblastný Klub vojenských výsadkárov SR inicioval spomienkové stretnutie na čs. parašutistu Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo dňa 18. júna 2015 od 18,00 hodiny v Kultúrnom dome. Prieskumník Jozef Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a vždy sa po splnení úlohy vrátil ku svojej jednotke - bol asi najúspešnejším čs. parašutistom : viac >>>


322. Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal už XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. Memoriálu sa zúčastnilo šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína : viac >>>


321. Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie oblastných pobočiek Klubu vojenských veteránov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia Druhej svetovej vojny v Európe. Po skončení slávnostnej časti oslavy sa bývalí výsadkári poklonili pamiatke 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v lietadle na vrchu Slemä počas ich prepravy na pomoc SNP : viac >>>


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze dňa 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli hodnotené aj aktivity členov v iných kluboch a združeniach v Trenčíne aj v jeho okolí : viac >>> + videoklip z cvičenia Vltava 1966


290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala v Sovietskom zväze formovať 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa po nasadení do bojov o Duklu významne zapojila do Slovenského národného povstania. Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Jeho hosťom bol aj Štefan Šteflovič, jeden z posledných svedkov vzniku "parabrigády" a účastník bojov na Dukle : viac >>>


 289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 Už po desiaty krát sa v prvú februárovú sobotu v Posádkovom klube Trenčín konala výročná členská schôdza trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR. Členovia klubu 1. februára 2014 privítali medzi sebou primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z mesta Trenčín, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili svoje aktivity a činnosť klubu za rok 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014 : viac >>>


288. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 92. narodeniny

Obr.14288 Svoje 92. narodeniny (!) oslavoval generálmajor v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v klube 4 .vpr 4. brn a KVV Chrudim. Tento bývalý parašutista a radista je čestným občanom mesta Chrudim a prejavil záujem osláviť svoje 92. narodeniny medzi výsadkármi v meste, ku ktorému má vrelý vzťah : viac >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Klub vojenských výsadkárov si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia trenčianskeho rodáka, nadporučíka i.m. Oldřicha Dvořáka, čs. parašutistu "paravýsadku" STEEL. Po stretnutí na Farskej ulici pred rodným domom Dvořáka poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia. Na realizácii celiny spolupracovali tri záujmové kluby : viac >>>


266.  Pocta štrnástim veteránom odboja z Buchlovíc na Morave

Obr.13266 Okresný výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Uh. Hradišti a Mestský úrad v mestečku Buchlovice sa rozhodli "splatiť dlh" svojim štrnástim rodákom, čs. vojakom zapojeným v odbojovej organizácii Obrana národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 emigrovali a bojovali proti nacistom na rôznych frontoch 2. svetovej vojny. Odhalenia pamätníka sa 30. apríla 2013 zúčastnila aj delegácia z Trenčína :  viac >>>


 <<< späť na hlavnú stránku                                                       >>> vzad na staršie stránky
Aktualizované 8. 4. 2017

Prepínač na:
Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP