Aktuálne informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

   Klub historikov
  a numizmatikov

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV

  Klub priateľov
  (EX) VKK TM


počítadlo.abz.cz

tel. 0905 831 452

Adresa:

Klub vojenských výsadkárov SR
v Trenčíne
Hviezdoslavova 16
911 01 Trenčín

e-mail:
predseda klubu


Vitajte na stránke oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR
v Trenčíne

Zástava KVV Trenčín Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky je občianske združenie bývalých aj súčasných vojenských výsadkárov a príslušníkov špeciálnych jednotiek. Oblastný KVV Trenčín je jedným zo šiestich oblastných klubov KVV SR. Na tejto stránke klub prezentuje informácie o svojej činnosti, o spolupráci s klubmi v Trenčíne, na Slovensku aj so spriatelenými klubmi v zahraničí. Viac je tu otvoriť >>>


Informácie o ( pripravovaných ) aktivitách spriatelených klubov :

info : Naši českí kolegovia udelili mestu Prešov medailu a pamätný odznak

obr.kvvpo Pri príležitosti založenia 7. výsadkového pluku ZU udelil pamätnú medailu Klub vojenských veteránov z Holešova mestu Prešov. História bývalého elitného pluku ČSĽA sa v Prešove začala v roku 1961. Prešov poctili pri príležitosti 70. výročia vzniku výsadkových vojsk ČSĽA pamätným odznakom aj výsadkoví veteráni z Prostějova. Odovzdala ich delegácia oblastného KVV SR. Otvoriť video >>>


info : Pripomenieme si 75. výročie hrdinskej smrti čs. parašutistov v Prahe

obr.10160 V Prahe sa 18. júna stretávajú aj bývalí výsadkári, aby si na dvoch miestach uctili pamiatku čs. parašutistov, ktorí padli v 2. svetovej vojne. Pri pravoslávnom chráme Cyrila a Metoda si pripomínajú posledný boj aj hrdinskú smrť siedmych čs. parašutistov z 18. júna 1942. Bojovali tam aj J. Gabčík a J. Kubiš z výsadku Antropoid, ktorí uskutočnili 27. mája 1942 atentát na R. Heydricha. Otvoriť video >>>


Červené barety Oblastný KVV SR v Trenčíne tu umožňuje oblastným klubom z Bratislavy aj Banskej Bystrice prezentovať ich klubové publikácie a umožňuje záujemcom si ich prečítať tu, alebo stiahnuť v PDF. Ich aktuálna ponuka z 10. 3. 2017 je tu : otvoriť >>>
Vybrané výročia druhej svetovej vojny :

info : Replika vysielačky "Libuše" volala Londýn aj rádioamatérov

obr.novobr_01i Po 75. rokoch príležitostne pracovala z mestečka Lázně Bohdaneč vysielačka LIBUŠE. Bola to replika kufríkového vysielača z 2. svetovej vojny typu Mk VI C, ktorý používala aj čs. "paraskupina" SILVER A, vysadená z Británie na územie "Protektorátu Čechy a Morava". V rámci projektu LIBUŠE VOLÁ LONDÝN pracovala aj amatérska rádiová stanica OL SILVER A 75. Viac je tu : otvoriť >>>


Spomienky na službu vo výsadkových a špeciálnych jednotkách

vii-a : Generácie na padákoch v dokumentoch z archívu ČAF

Stovky mladých mužov - dnes už starších pánov, odslúžili si základnú vojenskú službu v jednotkách 22. výsadkovej brigády a výsadkového pluku, 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia, v prieskumných práporoch v ich skupinách hĺbkového prieskumu, alebo v iných špeciálnych jednotkách. Väčšina z nich je hrdá na to, že prežili 1 alebo 2 roky v elitných jednotkách bývalej ČSĽA. Mnohí z nich sú členmi KVV SR, alebo "spolkov" výsadkových veteránov v Českej republike. Pre nich, ako aj pre záujemcov o službu výsadkárov ponúka KVV SR niekoľko dokumentov na video :


Videoklip o čs. výsadkároch je prevzatý z You Tube
Ďalší dokument ČAF o výsadkároch ČSĽA je tu >>

01. Bol som veliteľom skupiny hĺbkového prieskumu

Obr. para01 Väčšina členov Klubov vojenských výsadkárov nastúpila na službu do vtedajšej ČSĽA k výsadkovým, prieskumným alebo špeciálnym jednotkám v minulom storočí! Odvtedy uplynulo už veľa rokov a preto sa kolega Jozef Krajčír rozhodol uverejniť našej stránke stručnú spomienku na jeho službu vo vtedajšom 14. prieskumnom prápore v Prešove : otvoriť >>>


02. Prieskumné prápory motostreleckých a tankových divízií ČSĽA

Obr. para02 Koncom 60-tych rokov boli v ČSĽA divízne prieskumné roty rozšírené na prieskumné prápory. Úlohou pzpr bolo vykonávať taktický prieskum pred bojovými zostavami ich divízií v rozsahu potrebnom pre rozhodnutia veliteľov. V novom 3. pzpr 3. msd v Kromeříži bola ŠDZ, ktorá cvičila veliteľov prieskumných skupín pre divízne prieskumné jednotky. Nasleduje stručná informácia o štruktúre vtedajších pzpr : otvoriť >>> + video ČAF


Informácie o aktivitách trenčianskeho KVV SR v roku 2017 a 2016 :

Plán práce Oblastného KVV SR v Trenčíne na rok 2017, prijatý na 4. februára 2017 na Výročnej členskej schôdzi klubu je tu : otvoriť >>>
avz : Atentát na Heydricha - Príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša  na video

Cieľ atentátu Dokument "Atentát na Heydricha - príbeh Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša" je rekonštrukciou atentátu na generála SS a polície, zastupujúceho ríšskeho protektora R. Heydricha. Ich akcia vykonaná 27. mája 1942 v Prahe je považovaná za najväčší odbojový skutok 2. svetovej vojny. Vykonali ho čs. parašutisti - Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš. Ku vzniku videa prispelo aj MO SR a 5. PŠU : otvoriť >>>


361.  23. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka sa zúčastnilo 304 bežcov

Obr.17361 V sobotu 27. mája 2017 Klub vojenských výsadkárov SR so Žilinským plukom Jozefa Gabčíka usporiadali už 23. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 km cross. Memoriál sa uskutočnil k 105. výročiu narodenia genmjr. i.m. Jozefa Gabčíka, 75. výročiu atentátu na generála SS R. Heydricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov 18. júna 1945 v Prahe. Prvé vyhodnotenie je tu >>>


359. Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v Drietome

Obr.17359 Delegácia trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR sa 24. apríla 2017 zúčastnila na slávnostnom stretnutí k 72. výročiu oslobodenia obce Drietoma. Na stretnutí položili venček aj pamätnej tabuli parašutistu kapitána Jablonku, rodáka z Drietomy, úspešného prieskumníka sovietskej armády v dobe 2. svetovej vojny. Trenčiansky KVV SR sa podieľal na jej odhalení v roku 2016 : je tu >>>


356. Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska ČSĽA

Obr.17356 K 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA sa 15. apríla 2017 uskutočnilo v Prostějove slávnostné stretnutie výsadkárov z Českej republiky aj Slovenskej republiky. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 súčasných i bývalých výsadkárov vo veku od 30 do 94 rokov aj zo slovenských Klubov vojenských výsadkárov a výsadkových veteránov z Česka. Informácia delegácie z Trenčína je tu >>>


353. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 95. narodeniny

Obr.17353 Svoje 95. narodeniny oslavoval generálporučík v.v. Jaroslav Klemeš, už posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v kluboch 4. vpr a KVVV v Chrudimi. Bývalý čs. parašutista - radista svoje významné výročie oslávil tradične medzi výsadkármi. Za OS SR mu blahoželal genpor. Pavel Macko : viac >>>


348. Stretnutie účastníkov najväčšieho nasadenia výsadkárov ČSĽA

obr.16348 Spolok "Červené barety" zvolal na 23. septembra 2016 do Prostejova stretnutie bývalých výsadkárov, ktorí sa zúčastnili veľkého cvičenia štyroch armád VZ s názvom "VLTAVA 1966". Zúčastnili sa ho o.i. aj príslušníci 22. výsadkovej brigády z Prostejova, 7. výsadkového zvláštneho určenia z Holešova a vybraní záložníci. Stretnutia sa zúčastnili bývalí výsadkári z Česka aj zo Slovenska. Viac je tu >>>


340. Rekordná účasť bežcov na XXII. Memoriáli Jozefa Gabčíka

obr.16340 V sobotu 28. mája 2016 sa uskutočnil v Žiline už XXII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka. Na beh vo 12 kategóriách sa prezentoval rekordný počet 271 pretekárov. Slávnostný pietny akt kladenia vencov k pamätníku Jozefa Gabčíka sa konal pred kasárňami v Žiline a pred jeho rodným domom v Poluvsí, kde bol aj štart preteku. Účastníci memoriálu bežali 11 km - cross z Poluvsia až do kasární 5. PŠU v Žiline : viac >>>


338. Prieskumníkovi kpt. Jozefovi Jablonkovi odhalili pamätnú tabuľu

ob.16338 Súčasťou oslavy 71. výročia oslobodenia obce Drietoma bola na obecnom úrade odhalená pamätná tabuľa rodákovi kpt. Jozefovi Jablonkovi. Prieskumník Jozef Jablonka bol celkom tri krát vysadený do nemeckého tyla a tri krát sa po splnení úloh a prekročení frontovej línie vrátil do zostavy vojsk Červenej armády. V Drietome mu 27. mája 2016 v spolupráci s KVV Trenčín odhalili pamätnú tabuľu : viac >>>


335. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoj klub za rok 2015

ob.16335 Dňa 6. februára 2016 sa v Posádkovom klube Trenčín stretli členovia oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR, aby vyhodnotili svoju činnosť v roku 2015. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predseda klubu Jozef Krajčír predniesol správu o činnosti. Najaktívnejší členovia klubu boli ocenení. Po diskúsii a schválení Plánu činnosti na rok 2016 sa predseda klubu poďakoval všetkým prítomným za účasť na schôdzi : viac >>>


Informácie o aktivitách klubu v roku 2015 a 2013 :

324. Spomienkové stretnutie na prieskumníka Jozefa Jablonku

Obr.15324 Trenčiansky oblastný Klub vojenských výsadkárov SR inicioval spomienkové stretnutie na čs. parašutistu Jozefa Jablonku, rodáka z Drietomy. Stretnutie sa konalo dňa 18. júna 2015 od 18,00 hodiny v Kultúrnom dome. Prieskumník Jozef Jablonka bol od začiatku roka 1945 tri krát vysadený do tyla nepriateľa a vždy sa po splnení úlohy vrátil ku svojej jednotke - bol asi najúspešnejším čs. parašutistom : viac >>>


322. Trenčania sa aktívne zúčastnili XXI. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka

Obr.15322 V sobotu 30. mája 2015 sa konal už XXI. ročník populárneho bežeckého podujatia pod názvom “Memoriál Jozefa Gabčíka”. Trať preteku viedla od rodného domu a pamätníka J. Gabčíka z Poluvsia do žilinských kasární. Preteku na 11 kilometrov cross sa zúčastnilo rekordných 244 pretekárov, ktorí boli rozdelení do dvanástich vekových kategórií. Memoriálu sa zúčastnilo šesť bežcov a jedna bežkyňa z Trenčína : viac >>>


321. Výsadkoví veteráni na oslavách 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Obr.15321 Delegácie oblastných pobočiek Klubu vojenských veteránov SR sa 8. mája 2015 zúčastnili na cintoríne 1. čs. armádneho zboru pri Liptovskom Mikuláši celonárodnej oslavy ukončenia Druhej svetovej vojny v Európe. Po skončení slávnostnej časti oslavy sa bývalí výsadkári poklonili pamiatke 13 príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v lietadle na vrchu Slemä počas ich prepravy na pomoc SNP : viac >>>


314. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili činnosť svojho klubu

Obr.15314 Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Trenčíne vyhodnotil svoju činnosť v roku 2014. Výročnej členskej schôdze dňa 7. februára 2015 sa zúčastnil aj prezident KVV SR, primátor mesta Trenčín, delegácie KVV Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Zlín. V prednesenej Správe o činnosti boli hodnotené aj aktivity členov v iných kluboch a združeniach v Trenčíne aj v jeho okolí : viac >>> + videoklip z cvičenia Vltava 1966


290. Stretnutie k 70. výročiu vzniku 2. čs. paradesantnej brigády

Obr.14290 V januári 1944 sa začala v Sovietskom zväze formovať 2. čs. paradesantná brigáda, ktorá sa po nasadení do bojov o Duklu významne zapojila do Slovenského národného povstania. Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vydal k výročiu poštový lístok a pripravil v Posádkovom klube Trenčín stretnutie. Jeho hosťom bol aj Štefan Šteflovič, jeden z posledných svedkov vzniku "parabrigády" a účastník bojov na Dukle : viac >>>


 289. Trenčianski výsadkoví veteráni hodnotili svoju činnosť

Obr.14289 Už po desiaty krát sa v prvú februárovú sobotu v Posádkovom klube Trenčín konala výročná členská schôdza trenčianskeho Klubu vojenských výsadkárov SR. Členovia klubu 1. februára 2014 privítali medzi sebou primátora Mesta Trenčín Richarda Rybníčka a delegácie spriatelených klubov z mesta Trenčín, Slovenska aj Česka. Vyhodnotili svoje aktivity a činnosť klubu za rok 2013 a stanovili si úlohy na rok 2014 : viac >>>


288. Bývalý čs. parašutista Jaroslav Klemeš oslávil 92. narodeniny

Obr.14288 Svoje 92. narodeniny (!) oslavoval generálmajor v.v. Jaroslav Klemeš, posledný zo žijúcich čs. parašutistov vysadených v dobe druhej svetovej vojny na územie okupovanej vlasti, medzi výsadkármi v klube 4 .vpr 4. brn a KVV Chrudim. Tento bývalý parašutista a radista je čestným občanom mesta Chrudim a prejavil záujem osláviť svoje 92. narodeniny medzi výsadkármi v meste, ku ktorému má vrelý vzťah : viac >>>


284. Nezabudli sme na 90. výročie narodenia čs. parašutistu Dvořáka

Obr.13284 Klub vojenských výsadkárov si 13. novembra 2013 pripomenul 90. výročie narodenia trenčianskeho rodáka, nadporučíka i.m. Oldřicha Dvořáka, čs. parašutistu "paravýsadku" STEEL. Po stretnutí na Farskej ulici pred rodným domom Dvořáka poslali spriateleným klubom na Slovensku aj v Česku poštový lístok s fotografiou mladého parašutistu a pečiatkou na tému výročia. Na realizácii celiny spolupracovali tri záujmové kluby : viac >>>


266.  Pocta štrnástim veteránom odboja z Buchlovíc na Morave

Obr.13266 Okresný výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Uh. Hradišti a Mestský úrad v mestečku Buchlovice sa rozhodli "splatiť dlh" svojim štrnástim rodákom, čs. vojakom zapojeným v odbojovej organizácii Obrana národa, ktorí na prelome rokov 1939 a 1940 emigrovali a bojovali proti nacistom na rôznych frontoch 2. svetovej vojny. Odhalenia pamätníka sa 30. apríla 2013 zúčastnila aj delegácia z Trenčína :  viac >>>


 <<< späť na hlavnú stránku                                                       >>> vzad na staršie stránky
Aktualizované 26. 6. 2017

Prepínač na:
Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV BA
KVV SR
ObKVV BA

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP