Prípravy nacistického Nemecka na ovládnutie Poľska
( modrý text je aj prepínačom na viac informácií )

Vydaním pohraničia Československa nacistickému Nemecku v Mníchove vyvrcholila politika uzmierovania Francúzska a Veľkej Británie. Jej cieľom bolo nevyvolať novú vojnu medzi západnými mocnosťami a nacistickým Nemeckom, ako aj nasmerovať jeho výboje smerom na východ. Aj preto západné mocnosti tolerovali intervencie nemeckých a talianskych vojsk v španielskej občianskej vojne, pripojenie Rakúska k Nemecku a rozbitie Česko-Slovenska. Hitler krátko po jeho rozbití a ovládnutí celého územia v marci 1939 obrátil pozornosť na Poľsko. Žiadal od neho odovzdať Nemecku komunikácie cez tzv. poľský koridor do oddeleného územia Východného Pruska aj zo slobodným mestom Gdansk. Usiloval aj o pripojenie sa Poľska k Paktu proti Kominterne, za ktoré mu sľuboval zvláštne práva v meste Gdansk, garanciu ich štátnych hraníc a predĺženie zmluvy o neútočení z roku 1934 : viac >>>

mapka pl. koridora

Nemecko chcelo prepojiť svoje územia získaním koridoru

Keď poľská vláda nereagovala pozitívne na požiadavky a návrhy Nemecka, nacisti zapojili do stupňovania nátlaku v Poľsku žijúce nemecké obyvateľstvo a začali sa pripravovať na agresiu. Hitler dal generálnemu štábu vypracovať plán na prepadnutie Poľska, ktoré už dostalo záruky od Francúzska a Veľkej Británie, že pokiaľ bude ich krajina napadnutá Nemeckom, vyhlási mu Francúzsko aj Británia vojnu. Hitler o zárukách a pripravenosti veľmocí skutočne pomôcť Poľsku pochyboval a ponechal pri plánovaní invázie do Poľska na hranici s Francúzskom iba niekoľko divízií : viac >>>Dokumentárny film je umiestnený na : YouTube

Hitler však nepodceňoval Stalina, diktátora Sovietskeho zväzu, ktorého komunistický režim chcel zničiť a európsku časť ZSSR dobyť pre nemecký národ. Využil nepripravenosť Veľkej Británie a Francúzska dokončiť rokovania so ZSSR o spojenectve a urýchlil uzatvorenie dohody medzi Nemeckom a ZSSR. Zmluvu o vzájomnej pomoci podpísali 23. augusta 1939 ministri zahraničí obidvoch zemí, von Ribbentrop za Nemecko a Molotov za ZSSR. Jej súčasťou bola tajná doložka o rozdelení si územia Poľska. Tajná časť dohody mala mať pre Poľsko krátko po podpise dohody fatálne následky : viac >>>

Poznámka : Text je doplnený linkami na súvisiace informácie Wikipedie

Súvisiace informácie :

 • V roku 1933 získal Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku
 • Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny (1)
 • Výročie všeobecnej mobilizácie čs. armády v roku 1938
 • Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností
 • Československo po Mníchovskom diktáte v októbri 1938
 • Hitler sa v roku 1938 rozhodol vygumovať ČSR z mapy
 • ( administrátor )


  <<<  späť
  Vymenené 27.09.2014 - Aktualizované 17.10.2014